RTU piedalās Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas Inovāciju domnīcā

2020. gada 13.maijā tiešsaistē notika Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas Inovāciju domnīca. Domnīcas mērķis bija stiprināt sadarbības iespējas ar aizsardzības jomas valsts organizācijām, uzņēmumiem un pētniecības iestādēm.

Patentu valdes konference “Intelektuālais īpašums – vīzija bez ilūzijām”

Pirms simts gadiem, dibinot Latvijas valsti, tika likti rūpnieciskā īpašuma aizsardzības pamati un izveidota Patentu valde. Šogad rūpnieciskā īpašuma aizsardzības sistēma atzīmē tās pirmo simtgadi. Par godu šim notikumam, Patentu valde sadarbībā ar Pasaules Intelektuālā īpašuma organizāciju (WIPO), Eiropas Patentu iestādi (EPO) un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroju (EUIPO) rīko starptautisku konferenci “Intelektuālais īpašums – […]

Seminārs 3.kārtas komercializācijas projektu komandām

Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs 2020. gada 21. aprīlī organizēja tiešsaistes semināru 3.kārtas komercializācijas projektu komandām par nosacījumiem un pieredzi, gatavojot tehniski ekonomisko priekšizpēti un komercializācijas stratēģiju programmas “Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai” projektu 1. posma ietvaros. 

Somijas uzņēmumu vizīte RTU

2020. gada 10. martā RTU iepazīšanās vizītē bija ieradušies Somijas uzņēmumu pārstāvji no tekstila, otrreizējās pārstrādes produktu un biotehnoloģiju industrijas uzņēmumiem, kā arī Somijas VTT Tehnisko pētījumu centra pārstāvji.

Latvijas Zinātņu akadēmijas izbraukuma sēde RTU

Lai tuvāk iepazīstinātu ar RTU, tās sasniegumiem zinātnē un tehnoloģijās, kā arī lomu konkurētspējīgas tautsaimniecības attīstībā, 26. februārī RTU notika Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) izbraukuma sēde.

RTU piedalās «Air Baltic Corporation» diskusijā

2020. gada 4. februārī Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs piedalījās AS «Air Baltic Corporation» organizētā diskusijā par vides un sociālo ilgtspēju.

RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs iestājas ASTP – Eiropas zināšanu pārneses profesionāļu asociācijā

RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs ir kļuvis par ASTP – Eiropas zināšanu pārneses profesionāļu asociācijas biedru. Asociācija ir izveidota 2000. gadā, un tās mērķis ir zināšanu nodošana un pieredzes apmaiņa tehnoloģiju pārneses (TP) profesionāļiem, ietverot universitātes un industriju.

Somu uzņēmuma Peikko vizīte RTU

2019. gada 6.septembrī RTU viesojās somu uzņēmuma Peikko Group Corporation vadība. Peikko Group Corporation ir ģimenes uzņēmums ar vairāk nekā 1800 darbiniekiem un pārstāvniecībām 30 pasaules valstīs.

Latvijas valsts mežu un RTU sadarbība starptautiskās konferences ietvaros

2019. gada 2.jūlijā Latvijas valsts meži sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru un Rīgas Tehniskās universitātes Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centru organizēja 14. starptautisko Eiropas Meža pedagoģijas konferenci. Konferencē kopumā piedalījās 167 dalībnieki no 18 dažādām valstīm, plaši pārstāvot Baltijas valstis, Eiropu, kā arī Japānu.

“IP BOOSTER” – Eiropas Komisijas finansētas konsultācijas intelektuālā īpašuma jautājumos

IP Booster ir Eiropas Komisijas iniciatīva, kuras ietvaros tiek nodrošināti specializēti profesionāli intelektuālā īpašuma konsultāciju pakalpojumi publiskajām pētniecības organizācijām, kuras vēlas izmantot intelektuālā īpašuma potenciālu.