Pasniegtas 2021. gada Rīgas Tehniskās universitātes valorizācijas balvas

Svinot Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 159. dzimšanas dienu, tika godināti izcilākie RTU zinātnieki un studenti. Pasniedzot valorizācijas balvas, jau piekto gadu godinām zinātniekus un studentus par nozīmīgu ieguldījumu inovatīvu risinājumu un tehnoloģiju attīstībā, to popularizēšanā un aktīvu sadarbību ar industriju.

RTU veidos ciešāku sadarbību ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Zinātnes daļu organizēja kopīgu diskusiju par aktuālajiem pētniecības virzieniem un nākotnes sadarbības iespējām, kā arī sniedza iespēju ielūkoties LSPA veselības aprūpes sportā izpētes centrā.

Stiprinām sadarbību ar AS «Latvijas Finieris»

2021. gada 15. septembrī AS «Latvijas Finieris» Annas Koku skolā organizēja zinātnieku forumu «Bērzs – tā potenciāls šodien un nākotnē». Rīgas Tehnisko universitāti forumā pārstāvēja MLĶF Polimēru materiālu tehnoloģijas katedras profesors un vadošais pētnieks Sergejs Gaidukovs, kā arī pētniece Anda Barkāne.

Eiropas Izgudrotāju balvas pasniegšanas ceremonija

17. jūnijā plkst. 20.00 tiks pasniegta 2021. gada Eiropas Izgudrotāju balva.

Uzzini vairāk par aktualitātēm intelektuālā īpašuma jomā

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) sadarbībā ar LR Patentu valdi piedāvā piedalīties tiešsaistes semināru «IP for you». Seminārā ar savām zināšanām dalīsies EUIPO eksperti ar ilggadēju pieredzi intelektuālā īpašuma jomā. Seminārs paredzēts intelektuālā īpašuma specialistiem un citiem interesentiem.

Eiropas Patentu informācijas centru tiešsaistes konference

2021. gada 18. – 19. maijā notiks Eiropas Patentu informācijas centru (PATLIB) konference «PATLIB2021». Pirmo reizi konferences pirmā diena ir atvērta dalībniekiem ārpus PATLIB tīkla.

Pirmie rezultāti komercalizācijas projektos

2021. gadā noslēgsies tehnoloģiju pārneses programmas «Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai» 1. un 2. kārtas projekti. Šīs programmas mērķis ir attīstīt un komercializēt iepriekšējo pētījumu rezultātā izstrādātas tehnoloģijas. Projektos sagaidāmais rezultāts ir noslēgti intelektuālā īpašuma licences vai pārdošanas līgumi.

RTU izsludina intelektuālā īpašuma «Transportlīdzekļa ierašanās laika prognozēšanas algoritms» izsoli

Rīgas Tehniskā universitāte izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma «Transportlīdzekļa ierašanās laika prognozēšanas algoritms» izsoli.

Piedalies pirmajā energoapgādes inovāciju forumā «AC/DC TECH»

AS «Sadales tīkls»  aicina uz pirmo energoapgādes inovāciju forumu  «AC/DC TECH». Forumā zinātnieki, eksperti, uzņēmēji, politiķi un valsts lēmumu pieņēmēji diskutēts par nozares transformāciju, pielāgojoties plašai atjaunīgo resursu izmantošanai elektrības ražošanā, un kā šīs globālās tendences ietekmē energoapgādes nozari Latvijā.

Aktuālas sarunas par tehnoloģiju tendencēm un intelektuālo īpašumu

Eiropas Patentu birojs (EPO)  piedāvā platformu  «Talk Innovation», kurā tiek publicēti aktuāli sarunu un interviju ieraksti.