SADARBĪBA AR INDUSTRIJU

RTU zinātnieki aktīvi sadarbojas ar Latvijas un ārvalstu uzņēmumiem un organizācijām, sniedzot iespēju uzlabot esošos produktus un tehnoloģijas, kā arī attīstīt jaunus. Tiek nodrošināti dažāda veida pakalpojumi, sākot no konsultācijām līdz jaunu produktu izstrādei.

Katru gadu tiek īstenoti vidēji 150 līgumdarbi. Kā lielākos RTU sadarbības partnerus var minēt:

SIA «Mobilly»; VAS «Latvenergo; AS «Augstsprieguma tīkls»; AS «Latvijas Valsts meži»; SIA «Latvijas Mobilais Telefons»; VAS «Latvijas Valsts ceļi»; AS «Grindeks»; VAS «Latvijas Dzelzceļš»; SIA «Rīgas ūdens»; AS «Latvijas Gāze»; AS «Sadales tīkls»; AS «Olainfarm»; AS «Valmieras stikla šķiedra»; SIA «Venden»; SIA «Tenax» u.c.

Uzņēmumi tiek aicināti investēt inovatīvos zināšanu un tehnoloģiju projektos, lai kopā ar RTU zinātniekiem radītu produktus ar augstu pievienoto vērtību.