SADARBĪBA AR INDUSTRIJU

RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs aktīvi sadarbojas ar Latvijas un ārvalstu uzņēmumiem un organizācijām, nodrošinot iespēju attīstīt jaunus produktus, tehnoloģijas un pakalpojumus, ciešā kopsadarbībā ar zinātniekiem.

Centrs organizē vietējo un ārvalstu uzņēmumu un organizāciju vizītes RTU laboratorijās, iepazīstinot industrijas pārstāvjus ar aktuāliem RTU pētījumu virzieniem, laboratoriju aprīkojumu un to tehniskajām iespējām, kā arī izstrādātajām pētījumiem, produktiem un jaunajām tehnoloģijām.

  • Laboratorijās tiek organizētas vizītes vietējiem uzņēmumu pārstāvjiem un ārvalstu delegātiem no Eiropas, Āzijas, Amerikas u.c.
  • Regulāri tiek rīkotas RTU zinātnieku vizītes dažādos Latvijas uzņēmumos, kā arī slēgti sadarbības līgumi.

Kopumā ik gadu tiek noslēgti vidēji 150 sadarbības līgumi.