– TEHNOLOĢIJU PĀRNESES NODROŠINĀŠANA
– INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA AIZSARDZĪBA UN PĀRRAUDZĪBA
– SADARBĪBA AR INDUSTRIJU UN ĀRĒJIEM PARTNERIEM
– ATBALSTS RTU ZINĀTNIEKIEM VALORIZĀCIJAS AKTIVITĀTĒS