TEHNOLOĢIJU PĀRNESES PROJEKTI

Dabisks termoiepakojums

Daudzu robotu sistēmas industriālu telpu uzkopšanai

Superkritiskā omega-3 eļļa no ražošanas blakusproduktiem

Farmācijas nozares notekūdeņu attīrīšana – Z-SURFACE

Termoplastiska hibrīdšķiedra aditīvām ražošanas tehnoloģijām – 3D.TEHART