TIEŠSAISTES DZERAMĀ ŪDENS KVALITĀTES MONITORINGA UN AGRĪNĀS BRĪDINĀŠANAS SISTĒMA

Watson tehnoloģija risina dažādas piesārņojuma noteikšanas problēmas ūdenī, lai novērstu piesārņota ūdens izmantošanu. Rezultātā tas ļaus ūdens mikrobioloģisko kvalitāti novērtēt gandrīz tiešsaistes režīmā, nevis ņemot paraugus un pētot laboratorijā, nosakot dažādu mikroorganismu klātbūtni un koncentrāciju, kas prasa vairākas dienas un rada ievērojamas izmaksas ūdenssaimniecības uzņēmumam.

Watson tehnoloģijas mērķis ir izveidot datu bāzi, lai uzglabātu ūdens piesārņojuma “pirkstu nospiedumus”, kas tiks izmantoti kā ūdens kvalitātes pārbaudes rīks, izmantot ūdens sensorus, kas jau tiek izmantoti tirgū. Sensoru apkopotie dati tiktu integrēti un salīdzināti ar Watson piesārņojuma “pirkstu nospiedumu” datu bāzi. Šāda tehnoloģija ir jauna pieeja ūdens sensoru un kvalitātes kontroles tirgum, kas ar laiku varētu kļūt par tirgus standartu.

Sandis Dejus
BIF Ūdens sistēmu un biotehnoloģiju institūta
vadošais pētnieks

Projekta sākuma datums:  01.04.2020.
Projekta noslēguma datums: 31.05.2022.

€ 331 789,18

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

© RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs