INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

RTU intelektuālā īpašuma aizsardzība un pārraudzība ir viens no Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra uzdevumiemkas ietver atbalsta sniegšanu RTU zinātniekiem un studentiem Latvijas un ārvalstu (PCT, EP) patentu pieteikumu sagatavošanai un iesniegšanai, finanšu resursu nodrošināšanu, kā arī izpratnes veicināšanu par intelektuālā īpašuma jautājumu nozīmi, īpaši komercializācijas procesā.

Rīgas Tehniskajā universitātē radītā intelektuālā īpašuma aizsardzību nosaka:

RTU Intelektuālā īpašuma tiesību pārvaldības un izmantošanas politika

Kārtība, kādā tiek virzīts darbinieka vai studējošā iesniegums, pieņemts lēmums par RTU mantiskajām tiesībām uz intelektuālo īpašumu