INTELEKTUĀLAIS ĪPAŠUMS

RTU intelektuālā īpašuma aizsardzība un pārraudzība ir viens no Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centra uzdevumiemkas ietver atbalsta sniegšanu RTU zinātniekiem un studentiem Latvijas un ārvalstu (PCT, EP) patentu pieteikumu sagatavošanai un iesniegšanai, finanšu resursu nodrošināšanu, kā arī izpratnes veicināšanu par intelektuālā īpašuma jautājumu nozīmi, īpaši komercializācijas procesā.