DOKUMENTI UN RESURSI

    

Dažādu valstu patentu dokumenti pieejami vairākās brīvpieejas datu bāzēs:

Latvijas patentu reģistrs

Espacenet

Patent Lens

Patent Scope

Metodisko materiālu komplekts «Patent Teaching Kit» 

Eiropas Patentu akadēmijas sagatavotais metodisko materiālu komplekts  «Patent Teaching Kit»
pieejams divās valodās:

Metodiskais materiāls vispārējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības pedagogiem
«Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē»