DOKUMENTI UN RESURSI

Vadlīnijas zinātniskai institūcijai piederošā intelektuālā īpašuma aizsardzībai, licencēšanai vai pārdošanai

Informatīvais materiāls jeb vadlīnijas primāri ir paredzētas Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātniskajam un akadēmiskajam personālam, kura darba specifika ir saistīta ar intelektuālā īpašuma radīšanu un kam ir svarīgi izprast dažādus intelektuālā īpašuma aizsardzības un komercalizācijas aspektus.

Intelektuālā īpašuma vadlīnijas studentiem

 – Informatīvais materiāls paredzēts RTU studentiem un citiem interesentiem, kuriem nepieciešama informācija par intelektuālā īpašuma aizsardzību (autortiesības, dizainparaugu un preču zīmju aizsardzība, patenti).

Piemēri un atbildes uz biežāk uzdotajiem studentu jautājumiem par intelektuālo īpašumu

Informatīvajā materiālā atradīsiet piemērus, biežāk uzdotos jautājumus un atbildes par intelektuālā īpašuma īpašumtiesībām, studējot, strādājot un/vai, piedaloties dažādos RTU organizētos projektos.

       

Dažādu valstu patentu dokumenti pieejami vairākās brīvpieejas datu bāzēs:

Latvijas patentu reģistrs

Espacenet

Patent Lens

Patent Scope

Metodiskais materiāls vispārējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības pedagogiem
«Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē»