DOKUMENTI UN RESURSI

Vadlīnijas zinātniskai institūcijai piederošā intelektuālā īpašuma aizsardzībai, licencēšanai vai pārdošanai

Informatīvais materiāls jeb vadlīnijas primāri ir paredzētas Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātniskajam un akadēmiskajam personālam, kura darba specifika ir saistīta ar intelektuālā īpašuma radīšanu un kam ir svarīgi izprast dažādus intelektuālā īpašuma aizsardzības un komercalizācijas aspektus.

       

Dažādu valstu patentu dokumenti pieejami vairākās brīvpieejas datu bāzēs:

Latvijas patentu reģistrs

Espacenet

Patent Lens

Patent Scope

Metodiskais materiāls vispārējās izglītības un profesionālās vidējās izglītības pedagogiem
«Ceļojums rūpnieciskā īpašuma pasaulē»