TEHNOLOĢIJU LICENCĒŠANA

RTU zinātniskās darbības rezultātā radīto intelektuālo īpašumu pamatā aizsargā ar patentu vai kā zinātību (know-how).

Intelektuālo īpašumu, kam piemīt potenciāls izmantošanai jaunu vai uzlabotu produktu vai pakalpojumu radīšanā, vai problēmu risināšanā, RTU piedāvā licencēt vai pārdot uzņēmumiem.

Licencēšanas gadījumā uzņēmumiem tiek piešķirtas tiesības jeb atļauja izmantot RTU intelektuālo īpašumu komerciāliem mērķiem. Pārdošanas gadījumā intelektuālā īpašuma tiesības pilnībā pāriet uzņēmumam, kas ir iegādājies intelektuālo īpašumu.

Gan licencēšana, gan pārdošana veicina intelektuālā īpašuma attīstību un izplatīšanu plašākai sabiedrībai, kā arī sniedz iespēju gūt finansiālu labumu gan uzņēmumam, gan RTU.