TEHNOLOĢIJU LICENCĒŠANA

RTU zinātniskās darbības rezultātā radīto intelektuālo īpašumu pamatā aizsargā ar patentu vai kā zinātību (know-how).

Intelektuālo īpašumu, kam piemīt potenciāls izmantošanai jaunu vai uzlabotu produktu vai pakalpojumu radīšanā, vai problēmu risināšanā, RTU piedāvā licencēt vai pārdot uzņēmumiem.

Licencēšanas gadījumā uzņēmumiem tiek piešķirtas tiesības jeb atļauja izmantot RTU intelektuālo īpašumu komerciāliem mērķiem. Pārdošanas gadījumā intelektuālā īpašuma tiesības pilnībā pāriet uzņēmumam, kas ir iegādājies intelektuālo īpašumu.

Gan licencēšana, gan pārdošana veicina intelektuālā īpašuma attīstību un izplatīšanu plašākai sabiedrībai, kā arī sniedz iespēju gūt finansiālu labumu gan uzņēmumam, gan RTU.

Kas ir jāņem vērā licencējot tehnoloģiju?

Licences devējam pieder intelektuālā īpašuma tiesības vai atbilstoša intelektuālā īpašuma īpašnieka pilnvara licences piešķiršanai.

Licences devējs ir veicis atbilstošus pasākumus intelektuālā īpašuma tiesību aizsardzībai, piemēram, patentējis izgudrojumu vai nodrošinājis informācijas neizpaušanu.

Licences devējam ir cieši jāsadarbojas ar licences ņēmēju jeb licenciātu, lai tehnoloģiju pielāgotu ieviešanai tirgū vai ražošanā.

Abām pusēm ir jāsaņem ieguvums no partnerības.

Kas ir licences līgums, ko tas ietver?

Licences līgums ir juridisks līgums starp divām pusēm – licences devēju jeb licenciāru (Universitāte) un licences ņēmēju jeb licenciātu (uzņēmums vai privātpersona), kas licences ņēmējam piešķir tiesības izmantot licences devēja intelektuālo īpašumu ar noteiktiem nosacījumiem.

Katrs licences līgums ir unikāls, tomēr ir nosacījumi, kas ir raksturīgi lielākajai daļai licences līgumu.

Skatīt vairāk par licences līguma nosacījumiem

RTU intelektuālā īpašuma licencēšanu nodrošina Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrs (TZPC).

TZPC sniedz konsultācijas tehnoloģiju licencēšanas un pārdošanas jautājumos, nodrošina dokumentācijas izstrādi un veic procesa pārraudzību.