LICENCĒŠANA

Rīgas Tehniskās universitātes zinātniskās darbības rezultātā rodas dažādi intelektuālā īpašuma objekti, kas pārsvarā tiek aizsargāti ar patentu vai kā zinātība (Know-how). Līdzīgi kā ar jebkuru īpašumu, ar šīm tiesībām iespējams veikt darījumus. Licencēšanas gadījumā trešajām personām tiek piešķirtas izmantošanas tiesības, nezaudējot savas īpašumtiesības, kā rezultātā iespējams gūt labumu. Kopumā licencēšana ir process, kas ietver sevī tehnoloģiju, finanses un tiesības. Ir jāņem vērā, ka katrs licencēšanas gadījums ir unikāls un vienādu gadījumu nav.

Informācija par licencēšanu pieejama Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas (World Intellectual Property Organization – WIPO) izdotajās mācību rokasgrāmatās:
Vērtību mija
Sarunas par tehnoloģiju licencēšanu

Mācību rokasgrāmata
2008.g.

Successful Technology Licensing

2015.g.