TEHNOLOĢIJU PĀRNESES KONTAKTPUNKTS,
2007.-2013. GADS

Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta mērķis ir stiprināt saites starp zinātni un ražošanu, lai attīstītu modernus un inovatīvus mehānismus zināšanu pārneses un biznesa mijiedarbības veicināšanai.

Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta galvenie darbības virzieni:

Zinātnisko kompetenču datu bāžu veidošana un uzturēšana;

Pētniecības darbu rezultātu komercializācijas piedāvājumu sagatavošana;

Rūpnieciskā īpašuma aizsardzība un attīstība;

Uzņēmēju un zinātnieku sadarbības semināru, konferenču un/vai kontaktbiržu organizēšana;

Dalība starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, tiešajās vizītēs, misijās un citos pasākumos ar mērķi veicināt pētījumu rezultātu komercializāciju.

2008. gada 21. novembrī tika noslēgts līgums ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par finansējumu saņemšanu RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra Tehnoloģiju pārneses kontaktpunktam līdz 2013. gada beigām (Līguma Nr. L-TPK-08-0003).