RTU PATENTI

Rīgas Tehniskai universitātei (RTU) kopumā ir 71 spēkā esošs Latvijas patents. RTU patentu uzturēšanu spēkā nodrošina Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs.

Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultāte

Patents Nr. LV15193  «Mobilu iekārtu akumulatoru uzlādes ierīces kontakts»

Patents Nr. LV14970  «Strēmeļu testu mērījumu veikšanas palīgierīce»

Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

Patents Nr. LV15433 «Paņēmiens poraino izstrādājumu piesūcināšanai ar nanodaļiņām un iekārta tā realizācijai»

Patents Nr. LV15379 «Magnija fosfāta cementa un bioloģiskās izcelsmes pildvielu ātrās cietēšanas celtniecības bloks un tā izgatavošanas paņēmiens»

Patents Nr. LV15381 «Fe2O3/Ca2Fe2O5 fotokatalizatoru sistēma»

Patents Nr. LV15331 «Bio-šķiedru un magnija oksihlorīda cementa daudzslāņu celtniecības panelis un tā izgatavošanas paņēmiens»

Patents Nr. LV15339 «Kompozītmateriālu šķiedra un tās ražošanas paņēmiens»

Patents Nr. LV15386 «Būvkonstrukcija ar ārējo stiegrojumu»

Patents Nr. LV15322 «Minisfēras saturošs kompozitmateriāls »

Patents Nr. LV15153 «Videi draudzīgs oglekļa granulveida sorbents un tā iegūšanas paņēmiens»

Patents Nr. 15292 «Metode metāla izdalīšanai no ūdens šķīduma»

Patents Nr. LV15282  «Piekārto kāpņu konstrukcija»

Patents Nr. LV15225  «Iekārta materiālu triboloģisko īpašību novērtēšanai»

Patents Nr. LV15200  «Ūdens filtra filtrējošā elementa izgatavošanas paņēmiens»

Patents Nr. LV15188   «Ekoloģisks augsti porains materiāls dobo mālu keramisko bloku siltumizolācijas īpašību uzlabošanai un tā iegūšanas paņēmiens»

Patents Nr. LV15187   «Putubetons ar samazinātu rukumu»

Patents Nr. LV15202   «Termiski apstrādāts sārmu aktivizētais materiāls ar vides PH regulējošām spējām un tā izmantošana nepārtrauktas darbības biogāzes reaktorā» 

Patents Nr. LV15186   «Materiāls karstumizturīgo izstrādājumu un pārklājumu iegūšanai,kas satur silīcija karbīdu»

Patents Nr. LV15233  «Stiegrota betona skrūvpālis»

Patents Nr. LV15232  «Stiegrota betona skrūvpālis un tā izgatavošanas tehnoloģija»

Patents Nr. LV15175 «Iekštelpu apmetuma maisījums ar termoregulējošām un siltumizolējošām īpašībām un tā uzklāšanas paņēmiens»

Patents Nr. LV14989  «Atbalsta konstrukcija»

Patents Nr. LV14988 «Ķemmveida instruments un tā izgatavošanas metode»

Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte

Patents Nr. LV15415 «Sinhronais relaktances ģenerators ar papildu magnetizēšanu»

Patents Nr. LV15375 «Termiskā spektra diapazonā infrasarkanā un ultravioletā starojuma samazinošs tekstilmateriāls»

Patents Nr. LV15342 «Sinhronais vējģenerators»

Patents Nr. LV15341 «Gazifikācijas iekārta»

Patents Nr. LV15317 «Vidsprieguma tīklu ar izkliedētas ģenerācijas avotiem elektropārvades līniju aizsardzības paņēmiens zemesslēgumu gadījumos»

Patents Nr. LV15215  «Asinhrona režīma vadības paņēmiens»

Patents Nr. LV15207  «Augstsprieguma elektropārvades līniju vienfāzes īsslēgumu atrašanās vietas noteikšanas paņēmiens»

Patents Nr. LV15194  «Bez-transformatora paaugstinošais līdzstrāvas-maiņstrāvas (DC-AC) impulsregulators ar augstu pastiprinājuma koeficientu»

Patents Nr. LV15156  «Elektriskā tīkla relejaizsardzības ierīce un paņēmiens»

Patents Nr. LV15147  «Poligona gāzes ražošanas paņēmiens»

Patents Nr. LV15124  «Granulēts kokskaidu siltumizolācijas materiāls»

Patents Nr. LV14939  «Kvazi-Z-avota strāvas invertors»

Patents Nr. LV14912  «Asinhronā režīma novēršanas automātikas ierīce un paņēmiens»

Patents Nr. LV14857  «Reaktīvais magnētiskais sajūgs»

Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

Patents Nr. LV15344 «Ar retzemju elementiem leģētu telekomunikāciju optisko šķiedru efektīvā laukuma mērīšanas sistēma»

Patents Nr. LV15276 «WDM-PON pārraides sistēma ar pilnīgi optisku kanālu izdalīšanas un pievienošanas funkciju»

Patents Nr. LV15236  «Dispersijas kompensēta spektrāli sagriezta viļņgarumdales blīvēta optiskā sakaru sistēma»

Patents Nr. LV 15224  «Sistēma un metode telekomunikāciju optiskās šķiedras nelinearitātes koeficienta mērījumiem»

Patents Nr. LV 15043  «Viļņgarumdales blīvētā šķiedru optiskā piekļuves sakaru sistēma ar daudzkanālu gaismas avotu»

Patents Nr. LV 14990  «Kombinēta pārraides ātruma viļņgarumdales blīvēšanas sakaru sistēma»

Patents Nr. LV 14936  «Pilnīgi optisks pārveidotājs un sazarotājs kombinētā viļņgarumdales blīvēšanas sakaru sistēmā»

Inženierekonomikas un vadības fakultāte

Patents Nr. LV15297 «Turētājs nenožuvušu gleznu transportēšanai»

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

Patents Nr. LV15382 «Novolaka polimēru fotopolimerizācijas paņēmiens»

Patents Nr. LV15381 «Fe2O3/Ca2Fe2O5 fotokatalizatoru sistēma»

Patents Nr. LV15373 «Biodīzeļdegviela un tās iegūšanas paņēmiens»

Patents Nr. LV15153 «Videi draudzīgs oglekļa granulveida sorbents un tā iegūšanas paņēmiens»

Patents Nr. LV15292 «Metode metāla izdalīšanai no ūdens šķīduma»

Patents Nr. LV15340 «Sorbenta iegūšanas paņēmiens»

Patents Nr. LV15358 «Masas mazatstarojošām emalijas pārklājumam»

Patents Nr. LV15314 «Temperatūras triecienizturīga poraina kordierīta keramika»

Patents Nr. LV15259 «CdZnTe kristāliskas struktūras uzlabošanas paņēmiens»

Patents Nr. LV15298  «Alkil- un aril-D-mannopiranozīdu un 1-tio-D-mannopiranozīdu iegūšanas paņēmiens šķidrā sēra dioksīdā»

Patents Nr. LV15303  «Anizotropi hidrofobas tērauda virsmas veidošanas paņēmiens»

Patents Nr. LV15305  «Slīdēšanas īpašību noteikšanas iekārta un paņēmiens»

Patents Nr. LV15267  «3-azido-3-dezoksibetulīnskābe, tās iegūšanas paņēmiens un farmaceitiski sāļi»

Patents Nr. LV15214  «Fāžu pāreju ierosināšanas paņēmiens alvas sulfīdos»

Patents Nr. LV15188 «Ekoloģiski augsti porains materiāls dobo mālu keramikas bloku siltumizolācijas īpašību uzlabošanai un tā iegūšanas paņēmiens»

Patents Nr. LV15176  «Ar silīcija nitrīdu modificēta mullīta-ZrO2 keramika»

Patents Nr. LV15140  «Betulonskābes attīrīšanas paņēmiens»

Patents Nr. LV15139  «Sulfonu sintēzes paņēmiens no kālija aliltrifluorborātiem»

Patents Nr. LV15096  «Azetidīnu cikla uzslēgšanas paņēmiens ar nukleofīliem šķidrā sēra dioksīdā»

Patents Nr. LV15095  «Amīdu sintēzes paņēmiens Ritera reakcijā šķidrā sēra dioksīdā»

Patents Nr. LV15060  «Līdzeklis kaulaudu defektu aizvietošanai osteoporozes gadījumā»

Patents Nr. LV15011  «Sorbcijas granulu sastāvs uz dabīgo mālu bāzes»

Patents Nr. LV14807  «Asinsvadu protēze no dabīgā zīda ķirurģiskiem pavedieniem»

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

Patents Nr. LV15433 «Paņēmiens poraino izstrādājumu piesūcināšanai ar nanodaļiņām un iekārta tā realizācijai»

Patents Nr. LV15375 «Termiskā spektra diapazonā infrasarkanā un ultravioletā starojuma samazinošs tekstilmateriāls»

Patents Nr. LV15339 «Kompozītmateriālu šķiedra un tās ražošanas paņēmiens»

Patents Nr. LV15313 «Nanostrukturēta kompozīta izgatavošanas paņēmiens»

Patents Nr. LV15247 «Rotoru balansēšanas ierīce ar toroidālo korpusu»

Patents Nr. LV15305  «Slīdēšanas īpašību noteikšanas iekārta un paņēmiens»

Patents Nr. LV15296  «Ierīce un paņēmiens zemūdens peldlīdzekļa dzinējspēka radīšanai»

Patents Nr. LV15233  «Stiegrota betona skrūvpālis»

Patents Nr. LV15232  «Stiegrota betona skrūvpālis un tā izgatavošanas tehnoloģija»

Patents Nr. LV15225  «Iekārta materiālu triboloģisko īpašību novērtēšanai»

Patents Nr. LV15200  «Ūdens filtra filtrējošā elementa izgatavošanas paņēmiens»

Patents Nr. LV15186  «Materiāls karstumizturīgo izstrādājumu un pārklājumu iegūšanai, kas satur silīcija karbīdu»

Patents Nr. LV 15169  «Izstrādājuma vibroizturības pārbaudes paņēmiens»

Patents Nr. LV14988  «Ķemmveida instruments un tā izgatavošanas metode»

Patents Nr. LV14967  «Metālisko izstrādājumu karstumizturības paaugstināšanas paņēmiens»

Patents Nr. LV14466  «Elektroniskais kodu transmitteris»

Patents Nr. LV13977  «Vertikālas gaisa strūklas ģenerators cilvēka brīvajam lidojumam»

RTU reģistrētie Latvijas un ārvalstu patenti pieejami arī RTU Zinātniskās darbības atbalsta sistēmā: