RTU PATENTI

RTU patentu uzturēšanu spēkā pārrauga un nodrošina Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs. Plašāka informācija par RTU patentu uzturēšanu spēkā pieejama šeit.

Būvniecības inženierzinātņu fakultāte

LV15475 «Saliekamas velves konstrukcija un tās montāžas tehnoloģija»

LV15390 «Dobu minisfēru konstrukcija un tās izgatavošanas paņēmiens»

LV15433 «Paņēmiens poraino izstrādājumu piesūcināšanai ar nanodaļiņām un iekārta tā realizācijai»

LV15379 «Magnija fosfāta cementa un bioloģiskās izcelsmes pildvielu ātrās cietēšanas celtniecības bloks un tā izgatavošanas paņēmiens»

LV15381 «Fe2O3/Ca2Fe2O5 fotokatalizatoru sistēma»

LV15331 «Bio-šķiedru un magnija oksihlorīda cementa daudzslāņu celtniecības panelis un tā izgatavošanas paņēmiens»

LV15339 «Kompozītmateriālu šķiedra un tās ražošanas paņēmiens»

LV15386 «Būvkonstrukcija ar ārējo stiegrojumu»

LV15322 «Minisfēras saturošs kompozitmateriāls »

LV15153 «Videi draudzīgs oglekļa granulveida sorbents un tā iegūšanas paņēmiens»

LV15292 «Metode metāla izdalīšanai no ūdens šķīduma»

LV15282  «Piekārto kāpņu konstrukcija»

LV15225  «Iekārta materiālu triboloģisko īpašību novērtēšanai»

LV15200  «Ūdens filtra filtrējošā elementa izgatavošanas paņēmiens»

LV15188   «Ekoloģisks augsti porains materiāls dobo mālu keramisko bloku siltumizolācijas īpašību uzlabošanai un tā iegūšanas paņēmiens»

LV15187   «Putubetons ar samazinātu rukumu»

LV15202   «Termiski apstrādāts sārmu aktivizētais materiāls ar vides PH regulējošām spējām un tā izmantošana nepārtrauktas darbības biogāzes reaktorā» 

LV15186   «Materiāls karstumizturīgo izstrādājumu un pārklājumu iegūšanai,kas satur silīcija karbīdu»

LV15233  «Stiegrota betona skrūvpālis»

LV15232  «Stiegrota betona skrūvpālis un tā izgatavošanas tehnoloģija»

LV15175 «Iekštelpu apmetuma maisījums ar termoregulējošām un siltumizolējošām īpašībām un tā uzklāšanas paņēmiens»

LV14989  «Atbalsta konstrukcija»

Elektrotehnikas un vides inženierzinātņu fakultāte

LV15474 «Vienšūnu eļļas iegūšanas paņēmiens no biodegradējamiem ražošanas atkritumiem»

LV15415 «Sinhronais relaktances ģenerators ar papildu magnetizēšanu»

LV15375 «Termiskā spektra diapazonā infrasarkanā un ultravioletā starojuma samazinošs tekstilmateriāls»

LV15342 «Sinhronais vējģenerators»

LV15341 «Gazifikācijas iekārta»

LV15317 «Vidsprieguma tīklu ar izkliedētas ģenerācijas avotiem elektropārvades līniju aizsardzības paņēmiens zemesslēgumu gadījumos»

LV15215  «Asinhrona režīma vadības paņēmiens»

LV15207  «Augstsprieguma elektropārvades līniju vienfāzes īsslēgumu atrašanās vietas noteikšanas paņēmiens»

LV15194  «Bez-transformatora paaugstinošais līdzstrāvas-maiņstrāvas (DC-AC) impulsregulators ar augstu pastiprinājuma koeficientu»

LV15156  «Elektriskā tīkla relejaizsardzības ierīce un paņēmiens»

LV15147  «Poligona gāzes ražošanas paņēmiens»

LV15124  «Granulēts kokskaidu siltumizolācijas materiāls»

LV14912  «Asinhronā režīma novēršanas automātikas ierīce un paņēmiens»

LV14807 «Asinsvadu protēze no dabīgā zīda ķirurģiskiem pavedieniem»

Elektronikas un telekomunikāciju fakultāte

LV15344 «Ar retzemju elementiem leģētu telekomunikāciju optisko šķiedru efektīvā laukuma mērīšanas sistēma»

LV15276 «WDM-PON pārraides sistēma ar pilnīgi optisku kanālu izdalīšanas un pievienošanas funkciju»

LV15236  «Dispersijas kompensēta spektrāli sagriezta viļņgarumdales blīvēta optiskā sakaru sistēma»

LV15224  «Sistēma un metode telekomunikāciju optiskās šķiedras nelinearitātes koeficienta mērījumiem»

LV15043  «Viļņgarumdales blīvētā šķiedru optiskā piekļuves sakaru sistēma ar daudzkanālu gaismas avotu»

LV14990  «Kombinēta pārraides ātruma viļņgarumdales blīvēšanas sakaru sistēma»

LV14936  «Pilnīgi optisks pārveidotājs un sazarotājs kombinētā viļņgarumdales blīvēšanas sakaru sistēmā»

Inženierekonomikas un vadības fakultāte

LV15297 «Turētājs nenožuvušu gleznu transportēšanai»

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte

LV15462 «Aizvietotu 5-metilidēn-1,3-dioksān-4,6-dionu kā aldehīdu sintētisko ekvivalentu izmantošanas paņēmiens»

LV15390 «Dobu minisfēru konstrukcija un tās izgatavošanas paņēmiens»

LV15382 «Novolaka polimēru fotopolimerizācijas paņēmiens»

LV15381 «Fe2O3/Ca2Fe2O5 fotokatalizatoru sistēma»

LV15373 «Biodīzeļdegviela un tās iegūšanas paņēmiens»

LV15153 «Videi draudzīgs oglekļa granulveida sorbents un tā iegūšanas paņēmiens»

LV15292 «Metode metāla izdalīšanai no ūdens šķīduma»

LV15340 «Sorbenta iegūšanas paņēmiens»

LV15358 «Masas mazatstarojošām emalijas pārklājumam»

LV15314 «Temperatūras triecienizturīga poraina kordierīta keramika»

LV15259 «CdZnTe kristāliskas struktūras uzlabošanas paņēmiens»

LV15298  «Alkil- un aril-D-mannopiranozīdu un 1-tio-D-mannopiranozīdu iegūšanas paņēmiens šķidrā sēra dioksīdā»

LV15303  «Anizotropi hidrofobas tērauda virsmas veidošanas paņēmiens»

LV15305  «Slīdēšanas īpašību noteikšanas iekārta un paņēmiens»

LV15267  «3-azido-3-dezoksibetulīnskābe, tās iegūšanas paņēmiens un farmaceitiski sāļi»

LV15218 «Katalizators ogļūdeņražu iegūšanai no atjaunojamām izejvielām»

LV15188 «Ekoloģiski augsti porains materiāls dobo mālu keramikas bloku siltumizolācijas īpašību uzlabošanai un tā iegūšanas paņēmiens»

LV15176  «Ar silīcija nitrīdu modificēta mullīta-ZrO2 keramika»

LV15140  «Betulonskābes attīrīšanas paņēmiens»

LV15139  «Sulfonu sintēzes paņēmiens no kālija aliltrifluorborātiem»

LV15096  «Azetidīnu cikla uzslēgšanas paņēmiens ar nukleofīliem šķidrā sēra dioksīdā»

LV15095  «Amīdu sintēzes paņēmiens Ritera reakcijā šķidrā sēra dioksīdā»

LV15060  «Līdzeklis kaulaudu defektu aizvietošanai osteoporozes gadījumā»

LV15011  «Sorbcijas granulu sastāvs uz dabīgo mālu bāzes»

LV14807  «Asinsvadu protēze no dabīgā zīda ķirurģiskiem pavedieniem»

Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultāte

LV15433 «Paņēmiens poraino izstrādājumu piesūcināšanai ar nanodaļiņām un iekārta tā realizācijai»

LV15375 «Termiskā spektra diapazonā infrasarkanā un ultravioletā starojuma samazinošs tekstilmateriāls»

LV15339 «Kompozītmateriālu šķiedra un tās ražošanas paņēmiens»

LV15313 «Nanostrukturēta kompozīta izgatavošanas paņēmiens»

LV15247 «Rotoru balansēšanas ierīce ar toroidālo korpusu»

LV15305  «Slīdēšanas īpašību noteikšanas iekārta un paņēmiens»

LV15296  «Ierīce un paņēmiens zemūdens peldlīdzekļa dzinējspēka radīšanai»

LV15233  «Stiegrota betona skrūvpālis»

LV15232  «Stiegrota betona skrūvpālis un tā izgatavošanas tehnoloģija»

LV15225  «Iekārta materiālu triboloģisko īpašību novērtēšanai»

LV15200  «Ūdens filtra filtrējošā elementa izgatavošanas paņēmiens»

LV 15169  «Izstrādājuma vibroizturības pārbaudes paņēmiens»

LV14967  «Metālisko izstrādājumu karstumizturības paaugstināšanas paņēmiens»

LV14466  «Elektroniskais kodu transmitteris»

LV13977  «Vertikālas gaisa strūklas ģenerators cilvēka brīvajam lidojumam»

RTU reģistrētie Latvijas un ārvalstu patenti pieejami arī RTU Zinātniskās darbības atbalsta sistēmā: