TEHNOLOĢIJU PĀRNESE

RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs nodrošina tehnoloģijas pārneses procesus intelektuālā īpašuma objektiem, kas radīti zinātniskās darbības rezultātā. Tas ietver sekojošas darbības:

  • Intelektuālā īpašuma objektu identificēšana un izvērtēšana
  • Intelektuālā īpašuma aizsardzība
  • Komercializācijas stratēģijas izstrāde
  • Potenciālo licenciātu identificēšana
  • Intelektuālā īpašuma tiesību nodošana