PATENTU UZTURĒŠANA
 • 1.

   

  RTU LR patenta uzturēšana un komercializācija

  1. Ja izgudrojums ir patentēts ar IĪP Komisijas rekomendāciju  un saskaņā ar RTU rektora lēmumu (nav izstrādāts kāda projekta ietvaros), tad balstoties uz rektora rīkojumu Nr.11/30 no 23.01.2013. „Par patenta pieteikumu sagatavošanu, reģistrāciju un izskatīšanu” u.c. dokumentiem patenta uzturēšanu RTU apmaksā laika periodā līdz trim gadiem, ja nav noslēgts licences līgums un veiktas pārrunas par iespējamo komercializāciju.
  Ja līdz 3. gada beigām no pieteikuma datuma netiks veikti nekādi komercializācijas pasākumi (vai atbilstošas pārrunas), patenta uzturēšana tiks pārtraukta pirms termiņa. Taču struktūrvienība var pieņemt lēmumu turpināt uzturēšanu no pašu līdzekļiem.

  Autoru priekšlikumus par patenta komercializāciju, ka arī konsultatīvu palīdzību licencēšanas jautājumos var saņemt RTU Tehnoloģiju un zināšanu pārneses centrā, Āzenes iela 12 – 104.

  2. Ja izgudrojums tika patentēts kā projekta rezultāts, tad saskaņā ar rektora rīkojumu Nr.11/30 no 23.01.2013. „Par patenta pieteikumu sagatavošanu, reģistrāciju un izskatīšanu” u.c. dokumentiem patentēšanas izmaksas ir jāsedz no projekta vai no struktūrvienības līdzekļiem. Par projektu patentu uzturēšanas ilgumu lūdzu konsultēties ar projekta administratīvo vadītāju.

 • 2.

   

  LR patentu maksimālais uzturēšanas spēkā ilgums

  LR patentu maksimālais uzturēšanas spēkā ilgums ir 20 gadi. Katru gadu ir jāmaksā uzturēšanas maksa, kuras lielums ir atkarīgs no uzturēšanas gada kārtas. Plašāka informācija LR Patentu valdes mājas lapā: https://www.lrpv.gov.lv/lv/izgudrojumi/izmaksas