ATBALSTS PĒTNIECĪBAS REZULTĀTU KOMERCIALIZĀCIJAI

Tehnoloģiju pārneses programmas 2017. – 2020. gadam ietvaros tiek atbalstīta pētniecības rezultātā radīto tehnoloģiju ar komercializācijas potenciālu attīstīšana līdz pakāpei, kad to ir iespējams piedāvāt tirgū.

Tehnoloģiju komercializācijas projektu ietvaros atbalstāmās aktivitātes:

  • tehniski ekonomiskā priekšizpētes veikšana;
  • komercializācijas stratēģijas sagatavošana;
  • rūpnieciskie pētījumi;
  • eksperimentālās izstrādnes;
  • dalība starptautiskajās izstādēs, kontaktbiržās, konferencēs (semināros) ārvalstīs, individuālās vizītēs un dalība LIAA organizētajos nacionālajos stendos un tirdzniecības misijās;
  • rūpniecisko īpašumtiesību nostiprināšana – izgudrojuma patentu pieteikumu sagatavošana, reģistrācija un uzturēšana spēkā;
  • komercializācijas piedāvājumu sagatavošana, tai skaitā ekspertu piesaiste komercializācijas piedāvājuma virzīšanai tirgū;
  • ekspertu piesaiste licences un citu intelektuālā īpašuma nodošanas līgumu sagatavošanai.

Atbalsta apjoms vienam komercializācijas projektam ir līdz 300 000 Eur. Piemērojamā atbalsta intensitāte ir 90 %. Projektus līdzfinansē Eiropas reģionālais attīstības fonds.

Papildu informācija pieejama Latvijas investīciju un attīstības aģentūras mājas lapā.