TEHNOLOĢIJU PĀRNESES PROGRAMMAS AKTUALITĀTES

Rīgas Tehniskā universitāte izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma «Dabisks termoiepakojums» izsoli

Izsoles objekts – licence intelektuālā īpašuma – izgudrojuma atbilstoši Latvijas patenta pieteikumam Nr. LVP2020000063 (patenta pieteikuma publikācijas Nr. 15559A) «Siltumizolācijas materiāls no lignocelulozes biomasas» un zinātības «Dabisks termoiepakojums» (turpmāk – Intelektuālais īpašums) izmantošanas tiesībām.