RTU izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma «Printera galvas izveides paņēmiens pultrūzijas tipa 3D printerim» izsoli

Izsoles objekts – ekskluzīva licence intelektuālā īpašuma – starptautiskā patenta pieteikuma Nr. PCT/IB2020/053528 «Printera galvas izveides paņēmiens pultrūzijas tipa 3D printerim» un zinātības «Aditīvās ražošanas procesa apraksts, pielietojot polipropilēna/stikla šķiedras hibrīddiegu kā sakausēšanas pavedienu, 3D printēšanas paņēmienam ar printera galvu, kas izklāstīta starptautiskajā patenta pieteikumā Nr. PCT/IB2020/053528» (turpmāk – intelektuālais īpašums) izmantošanas tiesībām ar iespēju […]

RTU izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma «Notekūdeņu attīrīšana» izsoli

Izsoles objekts – ekskluzīva licence intelektuālā īpašuma – starptautiskā patenta pieteikuma Nr. PCT/IB2021/052390, kas iesniegts ar prioritāti uz Latvijas patenta pieteikumu Nr. LVP2020000046 un Latvijas patents Nr. LV15557 «Metode ūdens dezinfekcijai, izmantojot CaFeO» (pieteikuma Nr. LVP2020000046) (turpmāk – intelektuālais īpašums) izmantošanas tiesībām ar iespēju licences līguma darbības laikā Intelektuālo īpašumu atpirkt.

Rīgas Tehniskā universitāte izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma «Dabisks termoiepakojums» izsoli

Izsoles objekts – licence intelektuālā īpašuma – izgudrojuma atbilstoši Latvijas patenta pieteikumam Nr. LVP2020000063 (patenta pieteikuma publikācijas Nr. 15559A) «Siltumizolācijas materiāls no lignocelulozes biomasas» un zinātības «Dabisks termoiepakojums» (turpmāk – Intelektuālais īpašums) izmantošanas tiesībām.

Pirmie rezultāti komercalizācijas projektos

2021. gadā noslēgsies tehnoloģiju pārneses programmas «Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai» 1. un 2. kārtas projekti. Šīs programmas mērķis ir attīstīt un komercializēt iepriekšējo pētījumu rezultātā izstrādātas tehnoloģijas. Projektos sagaidāmais rezultāts ir noslēgti intelektuālā īpašuma licences vai pārdošanas līgumi.

RTU izsludina intelektuālā īpašuma «Daudzu robotu sistēmas tehniskā un ražošanas dokumentācija, programmatūra» izsoli

Izsoles objekts – licence zinātības “Daudzu robotu sistēmas tehniskā un ražošanas dokumentācija, programmatūra” un ar to saistīto autortiesību (turpmāk – intelektuālais īpašums) izmantošanas tiesībām.

Apstiprināti programmas «Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai» 3. kārtas projekti otrajā posmā

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) programmas «Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai» dalībai 3. kārtas otrajā posmā ir apstiprināti četri projekti ar kopējo finansējumu 1 224 240 Eur:

Noslēdzies programmas «Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai» 3. kārtas pirmais posms

2020. gada 30. septembrī noslēdzās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras programmas «Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai» 3. kārtas pirmais posms. RTU pirmo posmu realizēja 11 projektu komandas. Pirmajā posmā komandas izstrādāja tehniski ekonomisko priekšizpēti un komercializācijas stratēģiju.

Seminārs 3.kārtas komercializācijas projektu komandām

Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs 2020. gada 21. aprīlī organizēja tiešsaistes semināru 3.kārtas komercializācijas projektu komandām par nosacījumiem un pieredzi, gatavojot tehniski ekonomisko priekšizpēti un komercializācijas stratēģiju programmas “Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai” projektu 1. posma ietvaros. 

RTU veiksmīgs starts LIAA rīkotajā komercializācijas projektu 3. uzsaukumā

Vienpadsmit no divpadsmit iesniegtajām RTU komercializācijas idejām saņēmušas atbalstu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA)  pārvaldītā atbalsta pasākuma «Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai» trešās projektu atlases kārtas pirmā posma ietvaros, saņemot finansējumu tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas izstrādei. 

Dalība 4. Eiropas Ķīmijas partnerības pasākumā (4th European Chemistry Partnering)

Projekta biznesa līderis Dāvids Štēbelis 27. februārī Frankfurtē piedalījās 4. Eiropas Ķīmijas partnerības pasākumā (4th European Chemistry Partnering – https://european-chemistry-partnering.com/).