IP Booster – Eiropas Komisijas finansētas konsultācijas intelektuālā īpašuma jautājumos

Līdz 30.10.2020. ir iespējams pieteikties «IP Booster» profesionāliem intelektuālā īpašuma konsultāciju pakalpojumiem. Konsultācijas ir pieejamas publiskajām pētniecības organizācijām un tās pilnā apmērā finansē Eiropas Komisija.

Noslēdzies programmas «Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai» 3. kārtas pirmais posms

2020. gada 30. septembrī noslēdzās Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras programmas «Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai» 3. kārtas pirmais posms. RTU pirmo posmu realizēja 11 projektu komandas. Pirmajā posmā komandas izstrādāja tehniski ekonomisko priekšizpēti un komercializācijas stratēģiju.

Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas publicē globālās inovācijas indeksu 2020

Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija septembrī ir publicējusi ziņojumu “Globālās inovācijas indekss (GII) 2020”.

Tikšanās ar uzņēmumu «TrafoNet»

Lai veicinātu sadarbību ar uzņēmumiem un attīstītu jaunus risinājumus, RTU rektors Leonīds Ribickis ir uzrunājis vairākus uzņēmumus, kuri strādā un attīsta inovatīvus produktus vai pakalpojumus.

Eiropas Patentu iestādes intelektuālā īpašuma e-mācības

Eiropas Patentu iestāde (EPO) regulāri piedāvā dažāda veida mācības intelektuālā īpašuma jomā. EPO e-apmācību centrs ir izstrādājis apmācību modeļus tādās jomās kā patent meklējumi, pieteikšanās patentam, juridiskie aspekti un intelektuālais īpašums biznesā. 

RTU sadarbības partneri Latvijā

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU)  katru gadu aktīvi strādā, lai veicinātu sadarbību ar dažādām ieinteresētām pusēm – valsts institūcijām, pašvaldībām, pētniecības organizācijām, uzņēmum un nozaru asociācijām. Sadarbības mērķi ir veicināt konkrētas jomas speciālistu attīstību, inovatīvu produktu radīšanu, zinātnes popularizēšanu un dalību kopējās aktivitātēs. 

Stiprinām zināšanas komercializācijās jomā

No 2020. gada 01. – 05. jūnijam Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) organizēja vebināru “Praktiski rīki ideju komercializēšanai”. Vebināru vadīja Daniels Brandts (Daniel Brandt) – organizācijas “Black Dot” dibinātājs un tehnoloģiju pārneses eksperts no Zviedrijas.  

Latvijas zinātnieki izstrādā metodi, lai noteiktu koronavīrusa izplatību vidē

Latvijas zinātnieki izstrādā jaunu monitoringa metodi, kas palīdzēs noteikt koronavīrusa pārnesi notekūdeņos un izplatību vidē. Tas nepieciešams, lai saprastu, kādus vīrusu ierobežojošus pasākumus īstenot un kādus preventīvus pasākumus veikt, ņemot vērā ne tikai vīrusa pārnesi no cilvēka uz cilvēku, bet plašākā mērogā – visā ekosistēmā. Pētījumu veic Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) kopā ar Latvijas Biomedicīnas […]

Pirmā publiskā patentu datubāze Latvijā

Patentu valde atklāj pirmo publisko patentu datubāzi, sniedzot iespēju ikvienam meklēt un iegūt informāciju par Latvijā patentētiem izgudrojumiem, spēkā esošiem patentiem un papildu aizsardzības sertifikātiem. Iegūsti informāciju ātri, vienkārši un bez maksas!

Iespēja saņemt atbalstu patentēšanai ārvalstīs

Jau informējām, ka no šī gada sākuma  Latvijas Republikas Patentu valde (LRPV) sadarbībā ar Eiropas Patentu iestādi (EPI) piedāvā iespēju bez maksas veikt patentmeklējumu Latvijā pieteiktiem patentu pieteikumiem. Atbalsta programma ir paplašināta un LRPV piedāvā vēl divus atbalsta mehānismus – iespēja saņemt atbalstu Starptautiskā patenta pieteikuma (PCT) iesniegšanai, kā arī atbalsts Eiropas patenta pieteikuma (EP) ekspertīzei.