DABISKS TERMOIEPAKOJUMS

Palielinoties iedzīvotāju skaitam un labklājības līmenim, palielinās arī enerģijas un produktu patēriņš, kas novedis pie neilgtspējīgas resursu izmantošanas, kā rezultātā produktu ražošanai pieaug fosilo resursu izmantošana, kas atstāj nelabvēlīgu ietekmi uz klimatu un vidi. Arī iepakojuma nozarē, tai skaitā termoiepakojumiem, šobrīd galvenokārt tiek izmantoti fosilie resursi, kas dabā nesadalās, radot papildus slodzi videi un atmosfērā nonāk klimatam un cilvēka veselībai kaitīgas vielas.

RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta komanda izstrādā tehnoloģiju dabiska termoiepakojuma iegūšanai, kas būtu izgatavots no Latvijā plaši pieejama bioresursa – skuju koku zaleņa, kas ir nepilnīgi izmantots mežizstrādes atlikums.

Tehnoloģiju pārneses projektā izstrādāto dabiskā termoiepakojuma tehnoloģiju ir plānots licencēt.

Prof. Dr.habil.sc.ing. Dagnija Blumberga
Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta direktore

Projekta sākuma datums: 19.07.2017.
Projekta noslēguma datums: 28.06.2021.

€ 331 789,18

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

PIELIETOJUMS


Termoiepakojums ļauj nodrošināt iefasētā produkta kvalitāti un uzturēt nepieciešamo temperatūru tā pārvadāšanas laikā. To iespējams izmantot kā primāro, sekundāro un terciālo iepakojumu.

Šo tehnoloģiju paplašinot ar skuju ekstrakta ražošanas posmu, no vienas resursu plūsmas tiktu ražoti divi ļoti atšķirīgi produkti – skuju ekstrakts un termoiepakojums.

Dabiska termoiepakojuma no mežizstrādes atlikumiem ražošanas tehnoloģija ir pielāgojama arī citur izmantojama siltumizolācijas materiāla izgatavošanai.

PRIEKŠROCĪBAS


Materiālam piemīt pazemināta siltumvadītspēja (spēja aizturēt siltuma / aukstuma plūsmu), nodrošinot iepakotajam produktam atbilstošu temperatūru un neietekmējamību no ārējiem apstākļiem transportēšanas vai uzglabāšanas laikā.

Tāpat šis materiāls ir biodegradabls un visā tā dzīves cikla laikā netiek radīta nelabvēlīga ietekme uz klimatu, vidi un cilvēku veselību.

AKTUALITĀTES

© RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs