Somijas uzņēmumu vizīte VASSI

2020. gada 10. martā RTU iepazīšanās vizītē bija ieradušies Somijas uzņēmumu pārstāvji no otrreizējās pārstrādes produktu un biotehnoloģiju industrijas uzņēmumiem, kā arī Somijas VTT Tehnisko pētījumu centra pārstāvji. Vizītes mērķis bija nostiprināt zināšanas par pētniecisko darbību reģionā un izveidot jaunus kontaktus ar pētniecības organizācijām un uzņēmumiem.

Somijas uzņēmumi viesojās Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā, kur tika iepazīstināti ar institūtā izstrādātajām tehnoloģijām komercializācijai un biosistēmu laboratoriju.

Vizīti organizēja Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs sadarbībā ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un VTT Tehnisko pētījumu centru (https://www.vttresearch.com). 

| EEF Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts