Putuplasta vietā termoiepakojumu piedāvā izgatavot no skuju koku zaleņa

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta zinātnieki piedāvā tehnoloģiju videi draudzīga termoiepakojuma izgatavošanai no Latvijā ļoti plaši pieejamā skuju koku zaleņa – smalkiem zariņiem un skujām, informē RTU.

Skuju koku zalenis faktiski ir mežizstrādes atlikums, tā lietošanas iespējas ir ievērojami plašākas par šobrīd izmantotajām.

«Izstrādājot mežu, koku smalkie zariņi ar skujām paliek turpat mežā. Pēc izkalšanas skujas un zarus var izmantot meža šķeldas ražošanai vai arī klāt uz zemsedzes, lai sliktos laikapstākļos tehnika varētu pārvietoties pa mežu. Nelielos apjomos Latvijā zaleni izmanto arī skuju ekstraktu ražošanā,» uzskaita RTU Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta (VASSI) vadošā pētniece Indra Muižniece. Zaleni pārstrādā SIA Vecventa Piltenes pusē, vairāki uzņēmumi izmanto zaleņa pārstrādes produktus, piemēram, skuju ekstraktu un hlorofila pastu lieto kā izejvielu kosmētikas un farmācijas produktu ražošanā.

RTU pētnieki uzskata – lai iegūtu maksimālu ekonomisko, sociālo un vides labumu, zaleni vajadzētu izmantot pilnībā, radot vienlaikus vairākus augstas pievienotās vērtības produktus. Piemēram, pēc skuju ekstraktvielu iegūšanas ekstraģēto materiālu, kas šobrīd pārsvarā kļūst par bioloģisko atkritumu, varētu izmantot siltumizolācijas materiāla ražošanai. Un pāri nepaliktu nekas. «Tā būtu ideāla shēma ilgtspējīgai resursa izmantošanai, ražojot paralēli vairākus atšķirīgus produktus no vienas izejvielu plūsmas. Turklāt tas būtu arī ekonomiski lietderīgi,» norāda I. Muižniece, atgādinot biotehonomikas pamatideju – maksimāli efektīvi izmantot resursus, ar tehnoloģiju palīdzību radot arvien jaunus pievienotās vērtības produktus tā vietā, lai resursus vai to atlikumus noglabātu atkritumu poligonos.

Lasīt visu rakstu: Db.lv