ILGTSPĒJĪGI RISINĀJUMI BIOMASAS PLĀKSNĒM

Šobrīd tirgū ir liels pieprasījums pēc koka plātnēm, piemēram, vidēja blīvuma kokšķiedru plātnēm (MDF), saplākšņa un orientētām stiegru plātnēm (OSB). Plāksnes nodrošina funkcionalitāti dažādās rūpniecības jomās, sākot no celtniecības līdz mēbeļu ražošanai. Abi materiāli tiek ražoti no kokmateriāliem un saistvielu – formaldehīdu, kas ir toksiski cilvēkiem. Šī projekta ietvaros tiek pilnveidota tehnoloģija šo saistvielu pilnīgai vai daļējai aizstāšanai ar dabiskām – cilvēka veselībai un videi nekaitīgām izejvielām. Viens no galvenajiem šī projekta uzdevumiem ir izstrādāt tehnoloģiju, kas būtu viegli pielāgojama jau esošās vidēja blīvuma kokšķiedras plākšņu ražotnēs.  

Vladimirs Kirsanovs
EVIF Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta
vadošais pētnieks

Projekta sākuma datums:  01.04.2020.
Projekta noslēguma datums: 31.05.2022.

€ 333 646,85

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

© RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs