FARMĀCIJAS NOZARES NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANA (Z-SURFACE)

Farmācijas nozares notekūdeņi satur toksiskus un slikti sadalošos organiskos savienojumus, kas nelabvēlīgi ietekmē vidi un cilvēku veselību. Šobrīd ūdens attīrīšanas risinājumi nerisina kompleksu organisko vielu attīrīšanu. Šādu vielu attīrīšana ir dārga un prasa plānveidīgas investīcijas. Eiropa Komisija izstrādā regulu, kas nosaka samazinātus un kontrolētus piesārņojuma līmeņus farmācijas notekūdeņos. Šādas prasības paredz, ka nepieciešams pilnveidot esošās ūdens tīrīšanas sistēmas.

Šī projekta rezultātā tiks izstrādāts tehnoloģiskais risinājums (notekūdeņu attīrīšanas reaktors) un funkcionāli viedie pārklājuma materiāli, kuru mērķis ir notekūdeņus attīrīt no toksiskiem un grūti sadalāmiem organiskajiem savienojumiem, koncentrējoties uz endokrīnās sistēmas darbību bojājošam vielām, jo tās ir vienas no sarežģītākajiem un izturīgākajiem organiskajiem piesārņotājiem.

Projekta zinātniskais vadītājs: Dr.sc.ing. Andris Šutka, Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskās laboratorijas vadošais pētnieks.

PIELIETOJUMS

Farmācijas industrija ir prioritārs tirgus. Farmācijas preparātu ražotāji tiek uzskatīti par plānotās notekūdeņu attīrīšanas iekārtu galvenajiem klientiem.
Pilsētas dzeramais ūdens. Daudzus ūdensceļus ietekmē notekūdeņi. Šajos notekūdeņos var būt farmaceitiskās ķimikālijas, personīgās higiēnas līdzekļi vai citi vides piesārņotāji.

PRIEKŠROCĪBAS
  • Neierobežoti izejmateriāli – materiālos izmantoti zemē plaši pieejami (lēti) elementi.
  • Nerada piesārņojumu videi – tiek izmantotas ūdens bāzes sintēzes metodes, kas ir lētākas un draudzīgākas apkārtējai videi. Tai skaitā materiāla nonākšana apkārtējā vidē nerada apdraudējumu cilvēka veselībai.
  • Aktivitāte redzamajā gaismā – liela fotokatalītiskā aktivitāte redzamajā gaismā, nav nepieciešama UV gaisma.
  • Konkurētspējīgas izmaksas – neskatoties uz to, ka Z-Surface ir agrīnas stadijas tehnoloģija, tās provizoriskās izmaksas ir konkurētspējīgas ar tirgū pieejamām alternatīvām, paredzot iespēju tās samazināt mērogošanas posmā un pilnveidojot ražošanu.