MODERNA BIODĪZEĻDEGVIELA NO AUGU EĻĻAS RAŽOŠANAS LIPĪDU-ZIEPJU ATLIKUMA

Saskaņā ar EK Direktīvu atjaunojamās enerģijas īpatsvaram enerģijas gala patēriņā ES transporta nozarē līdz 2030. gadam ir jābūt vismaz 14%. Biodīzeļdegviela šobrīd ir viena no trim svarīgākajām biodegvielām un konvencionālo biodegvielas ražošanu no augu eļļām pakāpeniski aizstāj ar modernu biodegvielu ražošanu no izejvielām, kuras neizmanto pārtikas rūpniecībā. 

RTU MLĶF Lietišķās ķīmijas institūtā ir izstrādāta un eksperimentāli pārbaudīta tehnoloģija, kas ļauj inovatīvā veidā iegūt biodīzeļdegvielu no lipīdu – ziepju maisījuma (SS)kas rodas augu eļļas ražošanas procesā (eļļas mazgāšanā ar sārmu). 

Prof. Dr.h.chem. Valdis Kampars
MLĶF Lietišķās ķīmijas institūta direktors

Projekta sākuma datums: 01.04.2020.
Projekta noslēguma datums: 30.06.2022.

€ 333 300,61

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

© RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs