DAUDZU ROBOTU SISTĒMAS INDUSTRIĀLU TELPU UZKOPŠANAI

RTU pētnieki izstrādā programmatūru, kas ļaus radīt sadarboties spējīgus robotus. Pirmās daudzrobotu sistēmas tiks pielietotas telpu uzkopšanā.
Tehnoloģija sastāv no aparatūras un programmatūras risinājumiem, kas integrēti vienotā sistēmā un ļauj konkrētu iekārtu padarīt par pārraudzīti autonomu robotu konkrēta uzdevuma veikšanai. Tas ļautu pilnībā automatizēt industriālās uzkopšanas iekārtas, lai tās uzkopšanas darbu spētu veikt pilnīgi automātiski bez cilvēka klātbūtnes un tiešas uzraudzības.

Tehnoloģija nodrošina daudzu pārraudzīti autonomu iekārtu sadarbību, kā arī katra individuālā robota vadību, virzot visus sistēmu pretim kopīga mērķa sasniegšanai.

Projekta ietvaros tiks izstrādāts sistēmas prototips, kas demonstrēs tehnoloģijas pielietojumu industriālās uzkopšanas jomā, ietverot vismaz 2 industriālās uzkopšanas iekārtas aprīkotas ar projekta ietvaros izstrādātu iekārtas papildinājumu (Add-on) un atbilstošu vadības un iekārtu sadarbības programmatūru, tās ir aprobētas darba vidē un ir gatavas ieiešanai tirgū.

PRIEKŠROCĪBAS
  • Iespēja pārveidot jau esošas (jaunas vai lietotas) industriālās uzkopšanas iekārtas par autonomām sistēmām, būtiski samazinot nepieciešamos ieguldījumus procesa automatizācijā, salīdzinot ar pilnīgi jaunu robotu iegādi.
  • Augstāka darba efektivitāte – pilnīga vai daļēja cilvēka darba automatizēšana.
  • Augstāka noturība pret bojājumiem un pilnīga procesa kvalitātes kontrole.
  • Faktiska robotizētās sistēmas pārvēršana par pakalpojumu tās lietotājam.

Prof. Dr.sc.ing. Agris Ņikitenko
Mākslīgā intelekta un sistēmu inženierijas katedras vadošais pētnieks

PROJEKTS IR NOSLĒDZIES

Projekta sākuma datums: 29.01.2018.
Projekta noslēguma datums: 30.04.2021.

€ 332 076,23

Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF)

Intelektuālā īpašuma izsoles rezultātā zinātības «Daudzu robotu sistēmas tehniskā un ražošanas dokumentācija, programmatūra» un ar to saistīto autortiesību izmantošanas tiesības ieguva SIA «Robotic Solutions». Sīkāka informācija par izsoli pieejama šeit.

AKTUALITĀTES

© RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs