Rīgas Tehniskā universitāte izsludina intelektuālā īpašuma «Daudzu robotu sistēmas tehniskā un ražošanas dokumentācija, programmatūra» izsoli

Izsoles objekts – licence zinātības “Daudzu robotu sistēmas tehniskā un ražošanas dokumentācija, programmatūra” un ar to saistīto autortiesību (turpmāk – intelektuālais īpašums) izmantošanas tiesībām.

Intelektuālais īpašums radīts darbības programmas «Izaugsme un nodarbinātība» 1.2.1. specifiskā atbalsta mērķa «Palielināt privātā sektora investīcijas P&A» 1.2.1.2. pasākuma «Atbalsts tehnoloģiju pārneses sistēmas pilnveidošanai» projekta Nr. KC-PI-2017/57 «Daudzu robotu sistēmas industriālu telpu uzkopšanai» ietvaros.

Plašāka informācija par izsoli pieejama šeit >>>