Pirmie rezultāti komercalizācijas projektos

2021. gadā noslēgsies tehnoloģiju pārneses programmas «Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai» 1. un 2. kārtas projekti. Šīs programmas mērķis ir attīstīt un komercializēt iepriekšējo pētījumu rezultātā izstrādātas tehnoloģijas. Projektos sagaidāmais rezultāts ir noslēgti intelektuālā īpašuma licences vai pārdošanas līgumi.

Aprīlī Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs organizēja izsoli tehnoloģiju pārneses programmas projektā «Daudzu robotu sistēmas industriālu telpu uzkopšanai» radītajam intelektuālajam īpašumam. Izsoles rezultātā intelektuālā īpašuma izmantošanas tiesības ieguva uzņēmums SIA «Robotic Solutions» par kopējo maksājumu summu 30 000.00 EUR (bez PVN).

Šīs programmas ietvaros šī bija pirmā intelektuālā īpašuma izsole. Kopumā līdz 2021. gada beigām plānots organizēt vēl trīs intelektuālā īpašuma izsoles šīs programmas ietvaros.

Intelektuālā īpašuma pārvaldību, tai skaitā, intelektuālā īpašuma izsoles RTU koordinē un nodrošina Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs.

| Ineta Portnova, Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs