– ATBALSTS RTU ZINĀTNIEKIEM VALORIZĀCIJAS AKTIVITĀTĒS
– INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA AIZSARDZĪBA UN PĀRVALDĪBA
– TEHNOLOĢIJU UN ZINĀŠANU PĀRNESE
– SADARBĪBA AR INDUSTRIJU UN CITIEM ĀRĒJIEM PARTNERIEM