Entries by

RTU izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma «Printera galvas izveides paņēmiens pultrūzijas tipa 3D printerim» izsoli

Izsoles objekts – ekskluzīva licence intelektuālā īpašuma – starptautiskā patenta pieteikuma Nr. PCT/IB2020/053528 «Printera galvas izveides paņēmiens pultrūzijas tipa 3D printerim» un zinātības «Aditīvās ražošanas procesa apraksts, pielietojot polipropilēna/stikla šķiedras hibrīddiegu kā sakausēšanas pavedienu, 3D printēšanas paņēmienam ar printera galvu, kas izklāstīta starptautiskajā patenta pieteikumā Nr. PCT/IB2020/053528» (turpmāk – intelektuālais īpašums) izmantošanas tiesībām ar iespēju […]

RTU izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma «Notekūdeņu attīrīšana» izsoli

Izsoles objekts – ekskluzīva licence intelektuālā īpašuma – starptautiskā patenta pieteikuma Nr. PCT/IB2021/052390, kas iesniegts ar prioritāti uz Latvijas patenta pieteikumu Nr. LVP2020000046 un Latvijas patents Nr. LV15557 «Metode ūdens dezinfekcijai, izmantojot CaFeO» (pieteikuma Nr. LVP2020000046) (turpmāk – intelektuālais īpašums) izmantošanas tiesībām ar iespēju licences līguma darbības laikā Intelektuālo īpašumu atpirkt.

RTU izsludina intelektuālā īpašuma «Optisko sensoru signālu apstrādes iekārta ar integrētu optiskā laika apgabala reflektometra funkciju» izsoli

Izsoles objekts – licence intelektuālā īpašuma – Latvijas patenta pieteikuma Nr. P-19-70 «Optisko sensoru signālu apstrādes iekārta ar integrētu optiskā laika apgabala reflektometra funkciju» (patenta pieteikuma publikācijas Nr. 15534A) (turpmāk – intelektuālais īpašums) izmantošanas tiesībām. 

Stiprinām sadarbību ar AS «Latvijas Finieris»

2021. gada 15. septembrī AS «Latvijas Finieris» Annas Koku skolā organizēja zinātnieku forumu «Bērzs – tā potenciāls šodien un nākotnē». Rīgas Tehnisko universitāti forumā pārstāvēja MLĶF Polimēru materiālu tehnoloģijas katedras profesors un vadošais pētnieks Sergejs Gaidukovs, kā arī pētniece Anda Barkāne.