RTU veiksmīgs starts LIAA rīkotajā komercializācijas projektu uzsaukumā

Trīs RTU komercializācijas idejas  saņēmušas atbalstu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA)  pasākuma «Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai» ietvaros, saņemot finansējumu tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas izstrādei. Kopumā no 40 idejām tālākai izpētei izraudzītas desmit, un RTU ar trim apstiprinātiem projektiem ir uzsaukuma  līdere.