RTU veiksmīgs starts LIAA rīkotajā komercializācijas projektu uzsaukumā

Trīs RTU komercializācijas idejas  saņēmušas atbalstu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA)  pasākuma «Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai» ietvaros, saņemot finansējumu tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanai un komercializācijas stratēģijas izstrādei. Kopumā no 40 idejām tālākai izpētei izraudzītas desmit, un RTU ar trim apstiprinātiem projektiem ir uzsaukuma  līdere.

Pirmajā posmā veiksmīgi startējis RTU EEF Industriālās elektronikas un elektrotehnikas institūts ar projektu  “Dinamiskas elektroenerģijas patēriņa uzraudzības un datu iegūšanas sistēma (DEPUIS)”, RTU EEF Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts ar  projektu “Dabisks termoiepakojums”, RTU MLĶF Funkcionālo materiālu tehnoloģiju zinātniskā laboratorija ar projektu “Farmācijas nozares notekūdeņu attīrīšana”.

Kopumā šajā LIAA uzsaukumā tika iesniegti 40 projektu pieteikumi, no kuriem apstiprināti tika 10. Pēc katras idejas tehniski ekonomiskās priekšizpētes veikšanas un komercializācijas stratēģijas izstrādes LIAA lems par tālāko atbalstu šiem projektiem. Kopumā viens projekts var pretendēt uz finansējumu līdz 300 000 EUR, piemērojamā atbalsta intensitāte ir 90%, projektus līdzfinansē Eiropas reģionālās attīstības fonds. Programma atbalsta – rūpnieciskos pētījumus, eksperimentālās izstrādes, izgudrojumu patentu pieteikumu sagatavošanu, reģistrēšanu, uzturēšanu u.taml.

Tehnoloģiju pārneses programmas ieviešanu RTU koordinē un nodrošina Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs, kas sniedz atbalstu un konsultē projektu pieteikumu sagatavošanas un ieviešanas posmos, nodrošina ideju prezentēšanas apmācības un uztur komunikāciju ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru.

Elīna Karaseva, RTU Zinātniskās darbības koordinācijas un informācijas nodaļa
Laila Eliņa, RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs