Rīgas Tehniskā universitāte izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma «Notekūdeņu attīrīšana» izsoli

Izsoles objekts – ekskluzīva licence intelektuālā īpašuma – starptautiskā patenta pieteikuma Nr. PCT/IB2021/052390, kas iesniegts ar prioritāti uz Latvijas patenta pieteikumu Nr. LVP2020000046 un Latvijas patenta pieteikuma Nr. LVP2020000046 «Metode ūdens dezinfekcijai, izmantojot CaFeO» (turpmāk – intelektuālais īpašums) izmantošanas tiesībām ar iespēju licences līguma darbības laikā Intelektuālo īpašumu atpirkt.

Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas rakstu sērija

Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) regulāri publicē materiālus par intelektuālo īpašumu.

Izveido nebijušu informatīvo materiālu, kas palīdzēs RTU zinātniekiem komercializēt savus pētījumus

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs ir izveidojis vadlīnijas zinātnisko institūciju piederošā intelektuālā īpašuma aizsardzībai, licencēšanai un pārdošanai.

Eiropas Izgudrotāju balvas pasniegšanas ceremonija

17. jūnijā plkst. 20.00 tiks pasniegta 2021. gada Eiropas Izgudrotāju balva.

Uzzini vairāk par aktualitātēm intelektuālā īpašuma jomā

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) sadarbībā ar LR Patentu valdi piedāvā piedalīties tiešsaistes semināru «IP for you». Seminārā ar savām zināšanām dalīsies EUIPO eksperti ar ilggadēju pieredzi intelektuālā īpašuma jomā. Seminārs paredzēts intelektuālā īpašuma specialistiem un citiem interesentiem.

Eiropas Patentu informācijas centru tiešsaistes konference

2021. gada 18. – 19. maijā notiks Eiropas Patentu informācijas centru (PATLIB) konference «PATLIB2021». Pirmo reizi konferences pirmā diena ir atvērta dalībniekiem ārpus PATLIB tīkla.

Rīgas Tehniskā universitāte izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma «Dabisks termoiepakojums» izsoli

Izsoles objekts – licence intelektuālā īpašuma – izgudrojuma atbilstoši Latvijas patenta pieteikumam Nr. LVP2020000063 (patenta pieteikuma publikācijas Nr. 15559A) «Siltumizolācijas materiāls no lignocelulozes biomasas» un zinātības «Dabisks termoiepakojums» (turpmāk – Intelektuālais īpašums) izmantošanas tiesībām.

RTU izsola zinātnieku izstrādātu risinājumu sabiedriskā transporta ierašanās laika prognozēšnai

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes zinātnieki rada risinājumu, kas prognozē sabiedriskā transporta ierašanās laiku. Pirmo reizi RTU vēsturē rīkotā intelektuālā īpašuma izsolē tiesības to izmantot iegūst SIA «Karšu izdevniecība Jāņa sēta».

Pirmie rezultāti komercalizācijas projektos

2021. gadā noslēgsies tehnoloģiju pārneses programmas «Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai» 1. un 2. kārtas projekti. Šīs programmas mērķis ir attīstīt un komercializēt iepriekšējo pētījumu rezultātā izstrādātas tehnoloģijas. Projektos sagaidāmais rezultāts ir noslēgti intelektuālā īpašuma licences vai pārdošanas līgumi.

Eiropas Patentu iestādes publicē 2020. gada patentu indeksu

Eiropas Patentu iestāde (EPO) katru gadu apkopo aktuālo patentu pieteikumu informāciju. 2020. gadā EPO ir saņēmusi 180 250 patentu pieteikumus, kas ir par 0,7 % mazāk kā 2019. gadā. 2019. gadā bija vēsturē augstākais patentu pieteikumu skaits.