RTU izsludina “Mērogojams drošas darba vides risku aprēķina un prognozēšanas modelis” un Latvijas patenta pieteikuma Nr. LVP2023000007 “Modulāras sinhronās elektriskās mašīnas salikšanas paņēmiens griezes momenta pulsāciju mazināšanai” izsoli

RTU izsludina rakstisku Latvijas patenta Nr. 15496 “Miglas aparāts dūmgāzu attīrīšanai” izsoli

Revolutionising Drug Delivery: Incorporating Drugs into Calcium Phosphate Bioceramics through Room-Temperature Co-Sintering

RTU izsludina zinātības “Biogāzes ražošanas pilna cikla tehnoloģija, kas ietver zāles biomasas, enzimātiskās hidrolīzes ražošanas atlikumu, tauku ķērāju tauku līdzfermentāciju un digestāta pilnīgu pārstrādi” izsoli

RTU izsludina atkārtotu rakstisku Latvijas patenta pieteikuma Nr. LVP2023000063 “Portatīvā akustiskā roņu atbaidīšanas iekārta ar bezkontakta maināmiem akumulatoriem” izsoli

RTU izsludina atkārtotu rakstisku Latvijas patenta pieteikuma Nr. LVP2023000063 “Portatīvā akustiskā roņu atbaidīšanas iekārta ar bezkontakta maināmiem akumulatoriem” izsoli

RTU izsludina zinātības “Vienlaicīga proteīnu un karotinoīdu ražošana funkcionālai zivju barībai (ProCaroFeed)” izmantošanas tiesību izsoli

RTU izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma “Batimetrijas datu automātiskas tīrīšanas darbplūsmas programmatūra HEAL” izsoli

RTU izsludina rakstisku Latvijas patenta pieteikuma Nr. LVP2023000063 “Portatīvā akustiskā roņu atbaidīšanas iekārta ar bezkontakta maināmiem akumulatoriem” izsoli

RTU izsludina Latvijas patenta pieteikuma LVP2022000047 «Apvalkā pumpētas erbija/iterbija kombinētā leģējuma šķiedras pastiprinātājs un tā darbības paņēmiens» izsoli

Izsoles objekts – vienkārša licence Latvijas patenta pieteikuma Nr. LVP2022000047 «Apvalkā pumpētas erbija/iterbija kombinētā leģējuma šķiedras pastiprinātājs un tā darbības paņēmiens» izmantošanas tiesībām.