Izveido nebijušu informatīvo materiālu, kas palīdzēs RTU zinātniekiem komercializēt savus pētījumus

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs ir izveidojis vadlīnijas zinātnisko institūciju piederošā intelektuālā īpašuma aizsardzībai, licencēšanai un pārdošanai.

Pasniegtas 2021. gada Rīgas Tehniskās universitātes valorizācijas balvas

Svinot Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) 159. dzimšanas dienu, tika godināti izcilākie RTU zinātnieki un studenti. Pasniedzot valorizācijas balvas, jau piekto gadu godinām zinātniekus un studentus par nozīmīgu ieguldījumu inovatīvu risinājumu un tehnoloģiju attīstībā, to popularizēšanā un aktīvu sadarbību ar industriju.

RTU veidos ciešāku sadarbību ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs sadarbībā ar Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) Zinātnes daļu organizēja kopīgu diskusiju par aktuālajiem pētniecības virzieniem un nākotnes sadarbības iespējām, kā arī sniedza iespēju ielūkoties LSPA veselības aprūpes sportā izpētes centrā.

RTU izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma «Printera galvas izveides paņēmiens pultrūzijas tipa 3D printerim» izsoli

Izsoles objekts – ekskluzīva licence intelektuālā īpašuma – starptautiskā patenta pieteikuma Nr. PCT/IB2020/053528 «Printera galvas izveides paņēmiens pultrūzijas tipa 3D printerim» un zinātības «Aditīvās ražošanas procesa apraksts, pielietojot polipropilēna/stikla šķiedras hibrīddiegu kā sakausēšanas pavedienu, 3D printēšanas paņēmienam ar printera galvu, kas izklāstīta starptautiskajā patenta pieteikumā Nr. PCT/IB2020/053528» (turpmāk – intelektuālais īpašums) izmantošanas tiesībām ar iespēju […]

RTU izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma «Notekūdeņu attīrīšana» izsoli

Izsoles objekts – ekskluzīva licence intelektuālā īpašuma – starptautiskā patenta pieteikuma Nr. PCT/IB2021/052390, kas iesniegts ar prioritāti uz Latvijas patenta pieteikumu Nr. LVP2020000046 un Latvijas patents Nr. LV15557 «Metode ūdens dezinfekcijai, izmantojot CaFeO» (pieteikuma Nr. LVP2020000046) (turpmāk – intelektuālais īpašums) izmantošanas tiesībām ar iespēju licences līguma darbības laikā Intelektuālo īpašumu atpirkt.

RTU izsludina intelektuālā īpašuma «Optisko sensoru signālu apstrādes iekārta ar integrētu optiskā laika apgabala reflektometra funkciju» izsoli

Izsoles objekts – licence intelektuālā īpašuma – Latvijas patenta pieteikuma Nr. P-19-70 «Optisko sensoru signālu apstrādes iekārta ar integrētu optiskā laika apgabala reflektometra funkciju» (patenta pieteikuma publikācijas Nr. 15534A) (turpmāk – intelektuālais īpašums) izmantošanas tiesībām. 

Pasaules inovācijas indekss 2021

Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) 20. septembrī ir publicējusi ziņojumu «Pasaules inovācijas indekss 2021».

Stiprinām sadarbību ar AS «Latvijas Finieris»

2021. gada 15. septembrī AS «Latvijas Finieris» Annas Koku skolā organizēja zinātnieku forumu «Bērzs – tā potenciāls šodien un nākotnē». Rīgas Tehnisko universitāti forumā pārstāvēja MLĶF Polimēru materiālu tehnoloģijas katedras profesors un vadošais pētnieks Sergejs Gaidukovs, kā arī pētniece Anda Barkāne.

Aicina nominēt kandidātus «RTU Gada balvai valorizācijā» un «RTU Studenta gada balvai valorizācijā»

Izsludināts gadskārtējais Rīgas Tehniskā universitātes konkurss «RTU Gada balva valorizācijā» un «RTU Studenta balva valorizācijā». Nominēt kandidātus abām balvām var līdz 20. septembrim.

Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas rakstu sērija

Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO) regulāri publicē materiālus par intelektuālo īpašumu.