TEHNOLOĢIJU PĀRNESES PROGRAMMAS AKTUALITĀTES

RTU izsludina rakstisku intelektuālā īpašuma «Printera galvas izveides paņēmiens pultrūzijas tipa 3D printerim» izsoli

Izsoles objekts – ekskluzīva licence intelektuālā īpašuma – starptautiskā patenta pieteikuma Nr. PCT/IB2020/053528 «Printera galvas izveides paņēmiens pultrūzijas tipa 3D printerim» un zinātības «Aditīvās ražošanas procesa apraksts, pielietojot polipropilēna/stikla šķiedras hibrīddiegu kā sakausēšanas pavedienu, 3D printēšanas paņēmienam ar printera galvu, kas izklāstīta starptautiskajā patenta pieteikumā Nr. PCT/IB2020/053528» (turpmāk – intelektuālais īpašums) izmantošanas tiesībām ar iespēju […]