Stiprinām sadarbību ar AS «Latvijas Finieris»

Foto: Anda Barkāne

2021. gada 15. septembrī AS «Latvijas Finieris» Annas Koku skolā organizēja zinātnieku forumu «Bērzs – tā potenciāls šodien un nākotnē». Rīgas Tehnisko universitāti forumā pārstāvēja MLĶF Polimēru materiālu tehnoloģijas katedras profesors un vadošais pētnieks Sergejs Gaidukovs, kā arī pētniece Anda Barkāne.

S.Gaidukovs klātesošos forumā iepazīstināja ar veiktiem pētījumiem par koksni imitējošiem biokompozītiem, savukārt A.Barkāne stāstīja par koksnes atlikuma pielietojumu 3D drukā.

AS «Latvijas Finieris» pārstāvji atzina, ka forums bija laba iespēja iepazīties ar pētniekiem un uzzināt par aktualitātēm konkrētā pētniecības jomā, kā arī nodibināt kontaktus turpmākai sadarbībai.

RTU pētnieku dalību forumā koordinēja RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs.

|Ineta Portnova, RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs