Eiropas Patentu informācijas centru tiešsaistes konference

2021. gada 18. – 19. maijā notiks Eiropas Patentu informācijas centru (PATLIB) konference «PATLIB2021». Pirmo reizi konferences pirmā diena ir atvērta dalībniekiem ārpus PATLIB tīkla.

Aicinām pievienojieties pasākumam 2021. gada 18. maijā un uzzināt vairāk par PATLIB centru loma tehnoloģiju pārnesē un komercializācijā, kā arī piedalītie diskusijās par intelektuālā īpašuma pārvaldību un izaicinājumiem ceļā uz atvērtāku sistēmu.

Reģistrēt dalību ir iespējams līdz 14. maijam.

Plašāka informācija un reģistrācija: https://www.epo.org