Pasaules intelektuālā īpašuma organizācijas publicē globālās inovācijas indeksu 2020

Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija septembrī ir publicējusi ziņojumu “Globālās inovācijas indekss (GII) 2020”.

Ziņojumā ir apkopoti 131 valstu dati par dažādiem inovāciju darbības radītājiem un atspoguļo jaunākās tendences inovāciju jomā. Kā arī GII 2020 ir pieejams ekspertu viedoklis par pandēmijas sekām inovāciju attīstībā. GII 2020 ir pieejami dati par Latviju.

GII 2020 ziņojums pieejams šeit.