Pieredzes apmaiņas vizīte Zviedrijā

Laikā no 12. līdz 15. maijam Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkta darbinieki – Renārs Reklaitis un Elmārs Baltiņš, viesojās pieredzes apmaiņas vizītē Zviedrijā – Gēteborgā un Trollhetenā. Abas pilsētas vēsturiski ir attīstījušās kā tirdzniecības centri ar plašiem mākslīgo kanālu tīkliem un ostām. 20. gadsimtā, pateicoties rūpniecības straujai augšupejai, Gēteborgā dzima «Volvo», savukārt, Trollhetenā – «SAAB», kā rezultātā Zviedrijas austrumu daļa šobrīd ir viens no attīstītākajiem reģioniem valstī.

Vizītes mērķis bija iepazīt inovāciju sistēmu (IS) Zviedrijā, kurai valdība, ņemot vērā pasaules ekonomisko krīzi, ir ievērojami palielinājusi finansējumu. Inovāciju sistēmas būtība ir atbalstīt jaunu ideju komercializāciju ar mērķi radīt jaunus uzņēmumus ar augstu pievienoto vērtību, kas pēc tam nodokļu veidā vairākkārtīgi atmaksājas valsts kasē. Vizītes laikā bija tikšanās ar vairākiem IS dalībniekiem, kuri katrs atšķiras ar atbalstu veidu un apjomiem.

Ideju fāzē pieejami ir inkubatori, kādi darbojas arī Latvijā, taču šeit pirms inkubatora fāzes obligāta ir pirms-inkubācijas fāze, kura noris vidēji sešus mēnešus. Svarīgi, ka šajā fāzē nav jābūt jau nodibinātam uzņēmumam, kas nozīmē, ka arī fiziska persona var saņemt atbalstu. Pirms-inkubācijas periodā parasti profesionālu ekspertu klātbūtnē idejai tiek izstrādāts biznesa plāns un norit apmācības uzņēmējdarbības jomā. Izejot šo stadiju, uzņēmums var tikt uzņemts inkubatorā, kurā iespējams saņemt tālāko atbalstu, kas līdzīgi ir arī Latvijā. Inkubācijas periods parasti norit 24–36 mēnešus un tiek finansēts no valsts un pašvaldības budžeta.

Paralēli inkubācijas periodam, jaunais uzņēmums var pretendēt uz kādu no finanšu atbalsta instrumentiem, piemēram, «Soft-loans» jeb mīkstie aizdevumi – iespēja saņemt 50% no nepieciešamā aizdevuma, kurš jāsāk atdot tikai brīdī, kad uzņēmums sāk gūt ienākumus. Gadījumā, ka uzņēmums izrādās neveiksmīgs, aizdevums nav jāatdod. Varētu uzskaitīt vēl daudzus pieejamos finansējuma veidus, taču svarīgākā priekšrocība ir šo aizdevumu pieejamība un ātrā izskatīšana (~ 2 nedēļas). Jāpiemin, ka šīs finansējuma programmas nav saistītas ar banku aizdevumiem vai ES struktūrfondiem, bet gan, tāpat kā inkubatori, tās ir valsts un attiecīgā reģiona pašvaldību finansētas. Šeit arī parādās šīs sistēmas priekšrocības un ilgtspēja. Latvijā šāda veida atbalsts pagaidām izpaužas tikai atsevišķu projektu veidā, kas nenodrošina ne sistēmas attīstību, ne stabilitāti.

Renārs Reklaitis, ITPC Tehnoloģiju pārneses kontaktpunkts

ERAF logo