Somijas uzņēmumu vizīte

2020. gada 10. martā RTU iepazīšanās vizītē bija ieradušies Somijas uzņēmumu pārstāvji no tekstila, otrreizējās pārstrādes produktu un biotehnoloģiju industrijas uzņēmumiem, kā arī Somijas VTT Tehnisko pētījumu centra pārstāvji.

Vizītes mērķis bija nostiprināt zināšanas par pētniecisko darbību reģionā un izveidot jaunus kontaktus ar pētniecības organizācijām un uzņēmumiem.

Somijas uzņēmumi viesojās Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūtā, kur tika iepazīstināti ar institūtā izstrādātajām tehnoloģijām komercializācijai un biosistēmu laboratoriju. Uzņēmumi iepazinās ar Ūdens pētniecības laboratoriju, guva priekšstatu par Lietišķās ķīmijas institūta CO2 sintēzes laboratorijas pētījumiem, kā arī viesojās RTU Dizaina fabrikā.

Vizītes iniciators bija Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA). Vizīti organizēja Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs sadarbībā ar LIAA un VTT Tehnisko pētījumu centru (https://www.vttresearch.com).

| Lita Lazdiņa, RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs