RTU piedalās «Air Baltic Corporation» diskusijā

2020. gada 4. februārī Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs piedalījās AS «Air Baltic Corporation» organizētā diskusijā par vides un sociālo ilgtspēju.

Vides un sociālā ilgtspējība, kā arī atbildīga pārvaldība ir arvien aktuālākas jautājums uzņēmējdarbībā, tādēļ uzņēmums aicināja uz diskusiju galvenās ieinteresētās puses un dažādus ekspertus. Diskusijas mērķis bija aktualizēt ar ilgtspēju saistītos jautājumus un noteiktu prioritātes ilgtspējas principu attīstībai uzņēmumā. Diskusijas laikā tika noteiktas prioritātes tādās jomās, kā pārvaldība, vide, klientu pieredze, darbinieki un sabiedrība.

|Ineta Portnova, RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs