Seminārs par komercializācijas projektu konkursu

Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs 2020. gada 8. janvārī organizēja semināru par komercializācijas projektu konkursu.

Semināra dalībnieki tika informēti par programmas “Atbalsts pētniecības rezultātu komercializācijai” nosacījumiem, projektu pieteikumu sagatavošanu un iesniegšanu, kā arī esošo komercializācijas projektu īstenotāji dalījās ar savu pieredzi.

Papildus informācija:
Lita Lazdiņa
E-pasts: lita.lazdina@rtu.lv
Tel.: 29119516