Stiprinām zināšanas komercializācijās jomā

26. un 27. novembrī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) organizēja semināru «Intelektuālā īpašuma tirgus labirinti».  Seminārā ar pieredzi dalījās intelektuālā īpašuma tiesību juridiskās firmas PĒTERSONA PATENTS – AAA LAW un LIAA darbinieki.

Semināra tēmas bija intelektuālā īpašuma izmantošanas modeļi, novērtēšanas metodes un licences līgumu sarunu vešana. Tā laikā bija iespējams gūt praktisku pieredzi, veicot intelektuālā īpašuma novērtēšanas aprēķinus un vadot sarunas simulācijas nodarbībās.

No RTU puses seminārā piedalījās komercializācijas projektu pārstāvji un Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centra darbinieki.

| Ineta Portnova, RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs