TEHNOLOĢIJU PĀRNESES NODROŠINĀŠANA
INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA AIZSARDZĪBA UN PĀRRAUDZĪBA
SADARBĪBA AR INDUSTRIJU UN ĀRĒJIEM PARTNERIEM
ATBALSTS RTU ZINĀTNIEKIEM VALORIZĀCIJAS AKTIVITĀTĒS