IZSTRĀDĀ INOVATĪVU IEKĀRTU ŪDENS KVALITĀTES MONITORĒŠANAI UN UZTURĒŠANAI

Raksta autors: RTU Sabiedrisko attiecību departaments
Publikācijas datums: 22.12.2021
www.rtu.lv

Sadarbojoties Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātniekiem un inženieriem, izstrādāts prototips ūdensvadu skalošanas iekārtai. Skalojot ūdensvadus, iekārta iegūst datus par ūdens kvalitāti un nosūtu tos zinātniekiem, lai operatīvi lemtu par rīcību nemainīgi augstas dzeramā ūdens kvalitātes uzturēšanai.

«Pašvaldībām nereti ir nepieciešams palīdzība ūdens kvalitātes uzlabošanai ūdensvada tīklos. Ūdensvadu skalošana ir jāveic regulāri, lai mazinātu ūdens saduļķošanās riskus. Ūdens saduļķošanās tīklā ir regulāri novērota parādība. To visbiežāk izraisa ūdensvadu projektēšanā ietvertā prasība par papildu drošību ugunsdzēsības vajadzībām. Ūdensvadu diametrs ir lielāks, nekā būtu nepieciešams no ūdens kvalitātes viedokļa,» skaidro Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijas vadošais pētnieks Jānis Rubulis.

Lai skalošanu padarītu efektīvāku, zinātnieki sadarbībā ar RTU Zinātnes un inovāciju centra inženieriem un zinātniski tehniskās firmas (ZTF) «Lāsma» speciālistiem izveidojuši prototipu jaunai skalošanas iekārtai. Tā aprīkota ar sensoriem, kas apkopo informāciju par ūdens caurplūdi, spiedienu un duļķainību. Datu reģistrācijai beidzoties, tie tiek nosūtīti zinātniekiem, lai analizētu un izstrādātu priekšlikumus ūdensvadu skalošanai. Iekārtas ekspluatācija ir vienkārša un nepieprasa zinātnieku klātbūtni – ūdenssaimniecības uzņēmuma pārstāvji to pieslēdz pie ugunsdzēsības hidranta, padod ūdeni skalošanai un ar vienu pogu ieslēdz datu reģistrāciju. «Šī ir jau otrā iekārta. Pirmais prototips tika izveidots pirms vairāk nekā desmit gadiem. Jaunajā skalošanas iekārtā ir mūsdienīgāki sensori, bet galvenais – universitātes pētniekam nav jābūt klāt. Tas ir būtisks ieguvums, ņemot vērā nepietiekamos cilvēkresursus kā ūdenssaimniecības uzņēmumos, tā pētniecības organizācijās,» uzsver J. Rubulis.

Iekārta ir mobila. RTU Zinātnes un inovāciju centra Inovatīvu produktu izstrādes nodaļas inženieri to veidoja pēc Ūdens pētniecības un vides biotehnoloģiju laboratorijas speciālistu norādēm, domājot par funkcionalitāti un lietojamību. «RTU Zinātnes un inovāciju centra Inovatīvu produktu izstrādes nodaļas funkcija ir izstrādāt un atbalstīt zinātnieku, uzņēmēju un studentu idejas, radīt viņu produktus. Mums ir plašs tehniskais aprīkojums un pieredze šādu pakalpojumu sniegšanā. Mēs radījām skalošanas iekārtas inženiertehnisko risinājumu – izstrādājām iekārtu, kas ir kompakta, viegli pārvietojama un pieslēdzama pie hidranta. Tajā iestrādātās mērierīces un testa ierīces ir noslēgtas, pasargājot tās no apkārtējās vides ietekmes. Vienlaikus mērierīcēm ir viegli piekļūt, lai nolasītu rādījumus,» stāsta RTU Zinātnes un inovāciju centra Inovatīvu produktu izstrādes nodaļas projektu vadītājs Kristens Raščevskis.

ZTF «Lāsma» izstrādāja risinājumu datu reģistrācijai, apstrādei un nosūtīšanai.

Pirms iekārtas nodošanas ekspluatācijā tā ar SIA «Rīgas ūdens» atbalstu veiksmīgi testēta Ķīpsalā. Jau vairāki pašvaldību ūdenssaimniecības uzņēmumi vēlas iekārtu izmantot, nākamgad ar RTU atbalstu tiks veikta ūdensvadu skalošana.