PAMATOJOTIES UZ RTU ZINĀTNIEKU REKOMENDĀCIJĀM, «LIDL LATVIJA»  UZSĀK UNIKĀLU GRUNTSŪDEŅU SANĀCIJAS PROJEKTU

Raksta autors: RTU Sabiedrisko attiecību departaments
Publikācijas datums: 29.09.2021.
www.rtu.lv

Skats uz īpašumu Duntes ielā. «Lidl Latvija» publicitātes foto.

Mazumtirdzniecības uzņēmums «Lidl Latvija» ir noslēdzis līgumu ar Latvijas uzņēmumu «VentEko» un Lielbritānijas uzņēmumu «ATG group» par piesārņoto gruntsūdeņu sanācijas projekta veikšanu Rīgā, Sarkandaugavā, Duntes ielā 25, kur uzņēmums plāno būvēt jaunu «Lidl» veikalu. Ņemot vērā Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Vides modelēšanas centra speciālistu veiktā pētījuma rekomendācijas, sanācijas projekts izmantos unikālu tehnoloģiju, kāda līdz šim Latvijā nav pielietota. Sanācijas darbi objektā sāksies jau nākamnedēļ, un plānots, ka tie noslēgsies šī gada novembra beigās.

«Līgumdarbā tika izstrādāts hidroģeoloģiskais modelis objektam Duntes ielā 25 un tās apkārtnei. Modelī iekļauti iepriekšējās ģeoloģiskās izpētes informācija, kartogrāfiskais materiāls par apbūvi, apvidū veikto urbumu dati, digitālais reljefs, kā arī atsevišķas kartes no pašu izstrādātā Latvijas hidroģeoloģiskā modeļa LAMO. Piesārņojuma gadījumā ar izveidoto modeli var simulēt dažādus scenārijus: piesārņojuma plūsma uzdotā laika periodā, inženiertehnisku būvju ierīkošana, piemēram, sprostsienas ierakšana, atsūknēšanas urbumu izveide, piesārņojuma ekskavācija. Modelēšana spēj dot atbildi, cik efektīvs ir viens vai otrs pasākums. Šajā objektā piesārņojuma plūsmas ceļā tika ieteikts izbūvēt reaktīvo sprostsienu, kas ūdeni netraucēti laiž cauri, to attīrot. Tas ir inovatīvs risinājums, bez kura vienīgais ceļš sanācijai būtu vietas ekskavācija,» stāsta RTU Vides modelēšanas centra pētnieks Kaspars Krauklis.

RTU speciālistu veiktās izpētes rezultātā secināts, ka objekta teritorijā, kas ir 150m x 90m liels laukums, gruntsūdens horizonta augšējā daļa ir piesārņota visā teritorijas platībā. Konstatēts, ka piesārņojums turpina ieskaloties gruntsūdenī un migrē uz Sarkandaugavas kanālu. Tā kā naftas ogļūdeņražu piesārņojumam ir pakļauti līdz pat 28 900 kubikmetru grunts, tās izrakšana nav praktiski iespējams risinājums, ņemot vērā grunts piesārņojuma dziļumu un apmērus, kā arī piemērotu tās tālākas utilizācijas vietu trūkumu Latvijā. Tādēļ kā visatbilstošākais tika akceptēts RTU speciālistu ieteiktais risinājums.

«Ilgtspēja un rūpes par vidi ir viena no «Lidl» pamatvērtībām, tāpēc esam priecīgi šodien paziņot par šī sanācijas projekta uzsākšanu. Esmu pārliecināts, ka visi Sarkandaugavas apkaimes iedzīvotāji būs tikai ieguvēji no šī projekta, kas vērsts uz negatīvā industriālā piesārņojuma mantojuma likvidēšanu un būtisku apkārtējās vides stāvokļa uzlabošanu šajā apkaimē,» saka Mikus Ķīsis, «Lidl Latvija» nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs.

Valsts vides dienests norāda, ka «šobrīd Latvijā Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu sarakstā ir iekļautas vairāk nekā 3500 dažādas vietas un teritorijas. Duntes 25 ir viena no tām. Lai šādā teritorijā uzsāktu būvniecības procesu, obligāti ir jāveic priekšdarbi – teritorijas ģeoekoloģiskā izpēte un iegūto rezultātu analīze, jāanalizē dažādi iespējamie tehnoloģiskie risinājumi, lai identificētu atbilstošāko konkrētās vietas sanācijai. Sanācijas darbu veikšanai ir sagatavota un Valsts vides dienestā saskaņota sanācijas programma, kur detalizēti noradīti sanācijas rezultāti, sanācijas metodes, laika grafiks, kā arī vides monitorings un kārtība, kādā atbildīgajiem dienestiem tiks sniegta informācija par sanācijas gaitu. Atbildīgi īstenojot visus šos soļus, tiks radīts pamats, lai teritorijas sanācija sasniegtu savu mērķi un to varētu atgriezt saimnieciskajā apritē.»

Sanācijas projektā «ATG group» speciālisti gar teritorijas dienvidu un rietumu robežām izveidos īpašu necaurlaidīgu sienu 128 metru garumā un 8,5 metru dziļumā. Teritorijas dienvidrietumu daļā, gar primāro gruntsūdens plūsmas ceļu, 52 metru garumā un 8,5 metru dziļumā tiks ierīkota caurlaidīga filtrējošā siena.
Ņemot vērā augsto gruntsūdens līmeni un nestabilos grunts apstākļus, sienas paredzēts uzstādīt ar īpašu «ATG group» radīto grunts sajaukšanas metodi, izmantojot spirālveida urbjus barjeras sienas veidošanai. «ATG group» speciālistu izstrādātā metode izmanto reaģentus, kas pierādāmi spēj kavēt izšķīdušo metālu migrāciju un palīdzēs samazināt piesārņojuma koncentrācijas, kas sasniedz Sarkandaugavas kanālu.

SIA «Lidl Latvija» izveidots 2018. gada februārī. Šobrīd uzņēmums fokusējas uz sava veikalu tīkla attīstīšanu Latvijā.