Energoaudits

Lai samazinātu ražošanas procesā izmantoto elektroenerģijas patēriņu un to veidotās izmaksas, Valmieras uzņēmuma V.L.T. pieaicināja RTU Industriālās elektronikas un elektrotehnikas zinātniekus energoaudita veikšanai.

Uzņēmuma rīcībā ir 5 ražošanas iekārtas. Tā galvenā produkcija ir olu palikņi un kastītes. Pirms četriem gadiem tika iegādātas jaunas iekārtas, taču netika izpētīts, cik katra iekārta patērē. Uzņēmumam, lai noteiktu produkcijas pašizmaksu, ir ļoti būtiski precizēt šos rādījumus. Vienīgais, kas liecināja par patērēto elektroenerģijas daudzumu bija Latvenergo rēķins.

RTU zinātnieki mērīja iekārtu elektriskos parametrus, gaismas parametrus, lai noteiktu kāds ir apgaismojums dažādās telpas vietās, kā arī siltuma izstarojumus no iekārtām. Rezultātā tika konstatēts, ka vairākām iekārtām ir siltuma noplūde, tādejādi tās nelietderīgi izstaro siltumu uz āru.

RTU pētnieks Ansis Avotiņš norādīja, ka iespējamie risinājumi elektroenerģijas patēriņa samazināšanai varētu būt dažādi. Ražošanas iekārtām ir dažādas piedziņas sistēmas un motori, katrai iekārtai ir savs lietderības koeficients. Viens no veidiem kā ietaupīt ir efektivizēt šīs iekārtas, uzstādot tās ar daudz lielāku lietderību. Vēl kā iespējamais risinājums tika minēts – iekārtu siltināšana.

Apsekojot rūpnīcu tika konstatēts, ka vairākās vietās ir nelietderīgs apgaismojums. Dažās vietās tas ir vājāks, nekā tam vajadzētu būt. RTU pētnieki secināja, ka nomainot pašreizējos novecojuša tipa gaismekļus ar LED tipa gaismekļiem, elektrības rēķinu par apgaismojumu varētu samazināt apmēram uz pusi.

Liela rūpnīca vai privātmāja, princips ir vienāds – jāizpēta situācija un jānovērš nelietderīgi tēriņi. «Kopīgais abiem ir Latvenergo rēķins, tikai amplitūdas dažādas, bet pamatproblēma paliek tā pati», atzīst A. Avotiņš. «Lai kontrolētu patērēto elektrības daudzumu, būtu nepieciešams sekot līdzi, kādas iekārtas ir uzstādītas, cik bieži tās tiek lietotas, un ko tās tērē. Būtu noderīgi reizi nedēļā apsekot elektrības skaitītāju, lai saprastu, kas vairāk tērē – boilers, veļas mašīna vai vienkārši tējkanna. Varbūt televizors un dators, kas bieži paliek ieslēgts, vai arī apgaismojums, kas šur tur aizmirstas izslēgt».

Vēl viens padoms elektrības taupīšanai – nopērkot jaunu ierīci, rūpīgi izlasīt instrukciju. Arī tajā var būt daudz vērtīgu ideju, kā samazināt elektrības rēķinu.