Jaka velobraucēju drošībai

RTU studenti Marianna Grecka un Einārs Deksnis izveidojuši elegantu jaku riteņbraucējiem, kurā iestrādāti gaismu izstarojoši un atstarojuši elementi, kas, riteņbraucējam pārvietojoties, mirgo un ar kuru palīdzību iespējams dot pagrieziena signālu.

Idejas autore ir M.Grecka, Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes pētniece, kura nupat absolvējusi apģērbu un tekstila tehnoloģiju maģistra studiju programmu. Marianna aizraujas ar velobraukšanu, tāpēc radusies ideja par īpašu velobraucēju jostu un jaku, kuru varēja īstenot studiju laikā.

Jakas elektronikas izstrādāšanai piesaistīts RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes intelektuālo robotizēto sistēmu programmas students Einārs Deksnis. Pirms tam Einārs studējis elektroniku RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātē, tāpēc varējis uzņemties elektronikas izstrādi. Einārs stāsta, ka jakā iestrādātās programmatūras uzstādījumus iespējams mainīt, izmantojot mobilajā telefonā iebūvēto Bluetooth sistēmu.

Dažādi eksperimenti ar elektronikas elementiem ir RTU Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūta pētnieku ikdiena, arī studenti studiju kursu laikā veido tādus funkcionālos izstrādājumus, kuros iestrādāta elektronika.

Kā atzīst asociētā profesore Ilze Baltiņa, pētnieku mērķis ir elektroniku pilnībā integrēt tekstilijā: lai elektrovadošajiem elementiem būtu tādas pašas īpašības, kādas ir jebkuram tekstilmateriālam – lai šie elementi būtu pakļaujami stiepei, deformējami, mazgājami u.tml. un nezaudētu elektrovadāmību.