Ūdensvada piesarņojuma noteikšana

Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Būvniecības fakultātes Ūdens inženierijas un tehnoloģijas katedras pētnieki kopā ar vairāku citu valstu kolēģiem īsteno ES 7. Ietvarprogrammas projektu «SecurEau», kura laikā meklē efektīvākos risinājumus un tehnoloģijas ūdensvada piesārņojuma noteikšanai, ierobežošanai un attīrīšanai bioterorisma gadījumos. Lai arī terorisma draudiem šobrīd vairāk pakļauta ASV, Tuvo Austrumu valstis un Krievija, arī Latvijā šādu uzbrukumu iespējamība nav izslēgta.

RTU zinātniekiem šajā projektā ir trīs uzdevumi – izstrādāt maksimāli ātrus un precīzus paņēmienus, lai noteiktu, ar ko ir piesārņots ūdens; atrast metodes, ar kuru palīdzību identificēt ūdensapgādes sistēmā nonākušā piesārņojuma izplatības teritoriju un izstrādāt pareizāko stratēģiju, kā piesārņojumu ierobežot; kā arī izstrādāt metodes, ar kuru palīdzību teroristu uzbrukuma gadījumā attīrīt ūdensapgādes sistēmu gan no mikroorganismiem, gan ķimikālijām, gan radioaktīvām vielām.

Mikroorganismu izplatīšanās pētījumiem ūdensvados RTU zinātnieki pusotra gada laikā izveidojuši speciālu pilotiekārtu. Ar tās palīdzību iespējams modelēt ūdensapgādes tīkla piesārņojuma situāciju, lai izstrādātu metodoloģiju avārijas gadījumiem. Šī metodoloģija ļaus pretterorisma apkarotājiem visā pasaulē maksimāli efektīvi un ātri noteikt to ūdensapgādes sistēmas vietu, kur piesārņojums noticis, prognozēt piesārņojuma izplatīšanās virzienu un tempu, kā arī identificēt piesārņojuma izplatības teritoriju.

Jaunā pilotiekārta kalpos kā instruments, ar kura palīdzību modelēt piesārņojuma izplatīšanos ūdensapgādes sistēmā un veikt eksperimentus, kas imitē reālas ūdens piesārņojuma situācijas un palīdz izstrādāt pareizu ūdens piesārņojuma ierobežošanas stratēģiju.

«Pārbaudījuši modeli pilotiekārtā, mēs varam prognozēt, kas notiek reālā ūdensapgādes tīklā piesārņojuma gadījumā: ar diezgan lielu varbūtību varam identificēt vietu, kur noticis piesārņojums, un piesārņojuma izplatības teritoriju,» stāsta profesors Tālis Juhna. «Līdz ar to piesārņojuma gadījumā varam noslēgt tikai piesārņotā ūdensvada posmu, nevis visu sistēmu kopumā.»

RTU zinātnieku izstrādātā pilotiekārta tiks izmantota arī projekta nākamā etapa – ūdensapgādes sistēmas attīrīšanas eksperimentiem. Šīs projekta daļas īstenošanai RTU zinātniekiem jāizstrādā metodes, ar kuru palīdzību efektīvi neitralizēt piesārņojumu. RTU zinātnieki piesārņojumu piedāvā neitralizēt ar ļoti spēcīgu oksidantu palīdzību – cauruļvadu iekšpusē. Tādējādi nepakļaujot riskam cilvēkus, kas iesaistīti piesārņojuma neitralizēšanas darbos.

Šā projekta izstrādātājiem jāievēro stingras drošības prasības. Daļai informācijas arī pēc projekta noslēguma tiks saglabāts slepenības statuss.