Ūdens attīrīšanas iekārta

Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) top jauna ūdens attīrīšanas iekārta, kas ūdeni attīrīs elektrolīzes ceļā, izmantojot titāna oksīda keramiku. Kā elektrodi iekārtā tiks izmantoti titāna oksīdu saturoši stienīši. Iecerēts, ka ūdens dezinfekcijas ierīce būs paredzēta individuālajiem patērētājiem.

Lai arī līdz rūpnieciski ražotai ūdens attīrīšanas iekārtai, kuru varētu izmantot mājās, vēl tāls ceļš ejams, RTU zinātnieki noskaņoti optimistiski.

Viss sākās ar titāna izmantošanu RTU Rīgas Biomateriālu attīstības un inovāciju centra izstrādātajos implantos, bet pamazām pētījumu loks paplašinājās. RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Vispārējās ķīmijas tehnoloģiju katedras profesors Jurijs Ozoliņš stāsta, ka uz domu par titāna oksīda izmantošanu ūdens attīrīšanā uzvedinājis atklājums, kā titāna oksīdam piešķirt elektrovadošas īpašības.

Šobrīd priekšpētījumi iekārtas izveidei jau ir veikti, un sākts liels pētījumu cikls, kurā tiek noskaidrota virkne titāna oksīda keramikas īpašību un optimālākā tās ieguves tehnoloģija.

Projektā ir iesaistīta arī RTU Būvniecības fakultātes Ūdens pētniecības laboratorija, kuras pētniekiem jānovērtē, cik efektīva ir kolēģu izstrādātā dezinfekcijas metode. Laboratorijas speciālisti ar īpašu molekulāru paņēmienu pirms dezinfekcijas iezīmē ūdenī esošos mikroorganismus, lai redzētu, vai process bijis veiksmīgs. Pirmie eksperimenti, kas veikti laboratorijā izrādījušies veiksmīgi.

RTU zinātnieki domā, ka šāda iekārta varētu būt efektīvs ūdens attīrīšanas veids ne vien Latvijā, bet arī Āzijas un Āfrikas valstīs, kur baktērijām piesārņots ūdens ir izplatīta problēma.