Datormodelis Kuldīgas attīstības plāna izveidei

Lai atrastu iespējami labāko risinājumu Kuldīgas reģiona nākotnei, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) zinātnieki izveidojuši datormodeli, kas sniedz jaunas iespējas Kuldīgas attīstības plāna izstrādei. Modelis ļauj izskaitļot jebkura lēmuma sekas – slēgt vai neslēgt skolu, kuru ceļu remontēt pirmām kārtām un kur tieši veidot jaunu uzņēmumu?

RTU zinātnieku izstrādātais modelis ir inovatīva pieeja reģionu attīstības plānu izstrādei – palīginstruments, kas Kuldīgas novada pašvaldībai ļaus pieņemt optimālākus lēmumus, statisku aprēķinu vietā izmantojot dinamisku prognozēšanu. Ja tradicionāli rakstītie attīstības plāni noveco un ik pēc dažiem gadiem jāpārraksta tikpat kā no jauna, RTU zinātnieku izstrādātais dinamiskās attīstības datormodelis var darboties nepārtraukti un, visticamāk, ļaus modelēt dažādas situācijas arī nākamajām kuldīdznieku paaudzēm.

Kā skaidro RTU Telpiskās un reģionālās attīstības pētījumu centra vadītājs, RTU vadošais pētnieks Jēkabs Trušiņš: «Ar šo modeli var dzīvot veselām paaudzēm. Tas nav jāmet laukā, un, mainoties apstākļiem, nav jāizstrādā jauns modelis, bet jāmaina tikai ieejas dati, esošās situācijas raksturojumi, kas parāda, kā mainās situācija un kā ir jārīkojas turpmāk.»

RTU Modelēšanas un imitācijas katedra jau vairākus gadus veiksmīgi izmanto imitācijas modelēšanu sarežģītu problēmu risināšanai. Ar datoraprēķinu palīdzību iespējams prognozēt visdažādākās situācijas – kā strādās vēl neuzcelta rūpnīca, kā transporta sistēmu ietekmēs autostrāde, kas eksistē tikai uz papīra, un kā novada dzīvi ietekmēs viens vai otrs lēmums.

Modelēšanas un imitācijas katedras vadītājs profesors Jurijs Merkurjevs stāsta: «Modelējam ražošanas sistēmas, transporta sistēmas, apkalpošanas sistēmas, loģistikas sistēmas. Taču principiāli var nomodelēt jebkuru sistēmu, tostarp arī novada ilgtspējīgu attīstību.»

Arī pēc projekta beigām saikne starp RTU zinātniekiem un Kuldīgas novada ļaudīm nezudīs – pilsētā tiek veidots Telpiskās plānošanas centrs, kurā turpinās izmantot RTU pētnieku izstrādāto modeli.