Autonoma robota platforma

RTU robotikas kustības entuziasti – Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātes docents Agris Ņikitenko un Transporta un mašīnzinību fakultātes doktorants Guntis Kuļikovskis ir izveidojuši autonomas robota platformas prototipu, kas pārbaudīts laboratorijas apstākļos. «Būtībā šis ir modelis, kas paredzēts dziļākiem šāda tipa platformu mobilitātes un kinemātikas u. c. pētījumiem, uz kuru bāzes izstrādāt matemātiskos modeļus, kas savukārt nepieciešami platformas autonomai darbībai,»  skaidro A. Ņikitenko.

Pētnieku mērķis ir izveidot praktiski izmantojamu autonomu robota platformu, ko varētu izmantot militāriem mērķiem, patrulēšanai u.tml. – uzdevumiem, kuru veikšana var apdraudēt cilvēku dzīvību vai arī cilvēka spēkiem ir par grūtu.

Roboti vienmēr ir fascinējuši cilvēkus – tie ir sava veida rotaļlietas, atzīst zinātnieki. «Spēlēšanās nekad nebeidzas. Mainās spēles mērogs un pielietojums. Sākotnēji spēles mērķis ir savs prieks. Bet lielāka cilvēka spēles mērķis ir cilvēces prieks, tautas prieks un finansiāls ieguvums,» atzīst G. Kuļikovskis.

«Tajā brīdī, kad jūs ar savu spēlēšanos radāt jaunas zināšanas – tā ir zinātne,» piebilst. A. Ņikitenko.