Bezpilota lidaparāti

Sižets stāsta par RTU Mašīnzinību, transporta un aeronautikas fakultātes Aeronautikas institūtā tapušajiem bezpilota lidaparātiem, ko iespējams izmantot gan militāriem, gan zinātniskiem mērķiem: novērošanas un izlūkošanas gaisa uzdevumu veikšanai, apkārtējās vides ekomonitoringam, lauksaimniecības apgabalu un meža masīvu stāvokļa kontrolei, video novērošanai, kā arī kustīgu un nekustīgu objektu koordināšu noteikšanai, patrulēšanai u. c. mērķiem.