RTU INOVĀCIJU UN TEHNOLOĢIJU PĀRNESES CENTRS

Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs atbalsta RTU zinātnieku iesaisti valorizācijas aktivitātēs, nodrošina universitātes intelektuālā īpašuma pārraudzību un aizsardzību, veicina inovāciju un tehnoloģiju pārneses attīstību, nodrošinot zinātnisko pētījumu rezultātu īstenošanu komerciāli pielietojamā veidā, kā arī veido ilgtspējīgas attiecības un profesionālu komunikāciju ar ārējiem partneriem, pārstāvot RTU intereses un sekmējot atpazīstamību lokālā un starptautiskā mērogā. 

AKTUALITĀTES

© RTU Inovāciju un tehnoloģiju pārneses centrs